Information om COVID-19

24. maj 2022

Virksomheder, der har modtaget corona-hjælpepakker, skal huske at medregne beløbet i det skattepligtige resultat – men hvilket år?

De ca. 105.000 virksomheder, der i løbet af 2020 og/eller 2021 har fået en corona-hjælpepakke fra en offentlig myndighed, fx Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Socialstyrelsen, får nu brev ...

Corona Faglig opdatering Skat

20. maj 2022

Info om coronalånsfrist, betalingsordning samt rentesats

Muligt at indgå betalingsordning på op til 12 måneder med Skattestyrelsen. Renten er dog høj.

Corona Faglig opdatering Skat

Historisk

13. januar 2022

Udskudt A-skat og AM-bidrag skal betales i januar 2022

Virksomheder skal være opmærksomme på, at de kan have to perioder i januar måned hvor der skal betales A-skat og AM-bidrag. Det skyldes en udskudt frist, der falder oveni den almindelige betalingsfris...

Corona Faglig opdatering Skat

07. januar 2022

COVID-19: Notater om revisions- og regnskabsmæssige overvejelser

Der er sket en mindre opdatering af vores notater fra sidste år om relevante revisions- og regnskabsmæssige overvejelser afledt af COVID-19.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

Historisk

26. oktober 2021

Fristudsættelse på rentefrie momslån er vedtaget

Virksomheder, som har rentefrie momslån med betalingsfrist 1. november eller 1. februar, skal først tilbagebetale den 1. april 2022. Til foråret bliver det desuden muligt at opnå en betalingsordning m...

Corona Faglig opdatering Skat

08. oktober 2021

Rentefrie lønsums-lån skal betales den 1. november 2021.

Rentefrie lønsums-lån er ikke omfattet af udskydelsen af betalingstidspunktet. Lønsumsafgiftslånet skal derfor betales tilbage den 1. november 2021. Rentefrie momslån skal derimod tilbagebetales den 1...

Corona Faglig opdatering Skat

07. oktober 2021

IVS’er skal omregistreres senest den 15. oktober 2021 for at beholde coronalån

IVS'er skal senest den 15. oktober 2021 omregistreres hos Erhvervsstyrelsen for at beholde deres rentefrie coronalån. Hvis IVS’et ikke er omdannet senest den 15. oktober 2021 opsiges lånet, og skal ti...

Corona Faglig opdatering Skat