Information om COVID-19

22. december 2020

COVID-19: Regnskabsmæssige overvejelser årsrapport 2020

Vores notat er blevet opdateret. De vigtigste emner er going concern, værdiansættelse af regnskabsposter, ledelsesberetning, herunder forventninger til fremtiden, usikkerhed ved indregning og måling s...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

30. november 2020

Ny erklæring til brug for rentefri lån

Folketinget har hastebehandlet et lovforslag, der igen giver virksomheder mulighed for at søge om et rentefrit lån for moms eller lønsum. Hvis virksomheden har skiftet ejer inden fra og med 27. oktobe...

Corona Faglig opdatering Skat

24. november 2020

Forlænget frist for at indsende årsrapporter i Nordjylland

Visse nordjyske virksomheder med regnskabsafslutning 30. juni 2020 får en måned ekstra til at indsende årsrapporten. Fristen er nu 31. december 2020.

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab

18. november 2020

Genåbning af låneordningen vedrørende moms og lønsumsafgift er vedtaget

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet vedtager et bredt flertal i Folketinget, at låneordningen, hvor virksomheder kan få udbetalt allerede indbetalt moms og lønsumsafgift, genåbne...

Corona Faglig opdatering Skat

09. november 2020

Lovforslag om genåbning af låneordning vedrørende moms og lønsumsafgift fremsat

For at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet er et bredt flertal i Folketinget enige om, at genåbne låneordningen, hvor virksomheder kunne få udbetalt allerede indbetalt moms og lønsums...

Corona Faglig opdatering Skat

01. november 2020

Adgang til rentefrit momslån genåbnes

I sidste uge blev regeringen og flere partier enige om at genåbne adgangen for momslån til små og mellemstore virksomheder. De virksomheder, som ikke søgte momslån i foråret, vil få muligheden igen. T...

Corona Faglig opdatering Skat

23. september 2020

Fristerne for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen er justeret

Virksomheder i regnskabsklasse B og C med balancedag til og med den 30. april 2020 skal indsende årsrapport til Erhvervsstyrelen senest 8 måneder efter balancedagen. Vær opmærksom på, at indsendelsesf...

Corona Faglig opdatering Revision og regnskab