18. august 2020

Corona Hjælpepakker - Faste omkostninger Historisk

Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv. - OPDATERET

Her kan du hente Erhvervsstyrelsens længe ventede vejledning til hjælpepakken faste omkostninger om ændringer i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv. Denne artikel er opdateret d. 18. august 2020.


Billede af Heidi Roger Martens

Heidi Roger Martens Chefkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165

Artiklen er oprindeligt skrevet af en anden medarbejderVi modtager mange henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om, hvordan situationer med omstruktureringer eller køb eller salg af aktiviteter mv. i virksomheder skal håndteres, når der søges om kompensation via hjælpepakken faste omkostninger.

Vi er i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen om hjælpepakkerne og har nu fået lov til at publicere vejledningen Kompensation for faste omkostninger ved ændring i virksomhedens forhold som følge af omstruktureringer, køb eller salg af aktiviteter mv., som indeholder:

 • Overordnede principper
  • Koncern-interne aktiviteter (transaktioner under samme parts bestemmende indflydelse)
  • Koncern-eksterne køb og salg, fusioner og udspaltninger (hvor der ikke er tale om transaktioner under samme parts bestemmende indflydelse)
 • Benyttelse af principper i konkrete situationer
  • Koncern-interne transaktioner efter den 1. april 2019 med retsvirkning senest den 9. marts 2020
  • Koncern-interne transaktioner med retsvirkning efter den 9. marts 2020
  • Koncern-eksterne transaktioner fra 1. april 2019 frem til og med den 8. juli 2020
  • Omdannelse fra personlig virksomhed til selskab
  • Salg af aktivitet efter 1. april 2019 til en nystiftet virksomhed, som ikke havde et CVR-nr. senest den 9. marts 2020
 • Dokumentationsmæssige forhold
 • Oversigt over samspil mellem overordnede principper:
Situation Købende virksomhed Sælgende virksomhed
Koncern-eksterne aktiviteter
Køb af aktivitet (uden for koncernforhold), hvor transaktionen har retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede perioden og kompensationsperioden.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den frasolgte aktivitet.

Sælgende virksomhed søger ikke om kompensation fsva. de overdragne aktiviteter.
Køb af aktivitet (uden for koncernforhold) fra med retsvirkning efter den 9. marts 2020. 

Medregner alene omsætning fra aktivitet i for den del af kompensationsperioden, hvor aktiviteten har været ejet af virksomheden. Købende virksomhed kan medregne omsætning for den del af kompensationsperioden, hvor aktivitet har været ejet af anden virksomhed, hvis købende virksomhed kan dokumentere, at salgsprisen ikke tager højde for det tab, som den overdragne aktivitet har lidt under COVID-19.

Medregner i så fald omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

En virksomhed stiftet efter 9. marts 2020 kan ikke ansøge om kompensation.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den frasolgte aktivitet.

Sælgende virksomhed søger ikke om kompensation fsva. de overdragne aktiviteter

Fusion af virksomheder uden for koncernen med retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Fortsættende virksomhed medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Ophørende virksomhed ansøger ikke om kompensation.
Fusion af virksomheder uden for koncernen med retsvirkning efter 9. marts 2020.

Fortsættende virksomhed medregner alene omsætning fra aktivitet for den del af kompensationsperioden, hvor aktiviteten har været ejet af virksomheden. Fortsættende virksomhed kan medregne omsætning for den del af kompensationsperioden, hvor aktivitet har været ejet af anden virksomhed, hvis fortsættende virksomhed kan dokumentere, at salgsprisen ikke tager højde for det tab, som den overdragne aktivitet har lidt under COVID-19.

Medregner i så fald omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

En virksomhed stiftet efter 9. marts 2020 kan ikke ansøge om kompensation.

Ophørende virksomhed ansøger ikke om kompensation.
Spaltning af virksomheden uden for koncernen med retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Modtageren medregner omsætning fra den modtagne aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Afgivende virksomhed medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den udspaltede aktivitet.

Afgivende virksomhed søger ikke om kompensation for de udspaltede aktiver/aktiviteter.

Spaltning af virksomheder uden for koncernen (udspaltning til virksomhed uden for koncernen) med retsvirkning efter den 9. marts 2020. 

Modtageren medregner alene omsætning fra aktivitet for den del af kompensationsperioden, hvor aktiviteten har været ejet af virksomheden. Fortsættende virksomhed kan medregne omsætning for den del af kompensationsperioden, hvor aktivitet har været ejet af anden virksomhed, hvis fortsættende virksomhed kan dokumentere, at salgsprisen ikke tager højde for det tab, som den overdragne aktivitet har lidt under COVID-19.

Medregner i så fald omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

En virksomhed stiftet efter 9. marts 2020 kan ikke ansøge om kompensation.

Afgiver/sælger af aktiviteten medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den udspaltede aktivitet.

Koncern-interne aktiviteter
Køb af aktivitet inden for koncernen, hvor transaktionen har retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede perioden og kompensationsperioden.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den frasolgte aktivitet.

Sælgende virksomhed søger ikke om kompensation fsva. de overdragne aktiviteter.

Køb af aktivitet inden for koncernen, hvor transaktionen har retsvirkning efter den 9. marts 2020.

Medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den tilkøbte aktivitet.

Dermed udvides loftet på 82,5/110 mio. kr. ikke til de modtagne virksomheder.

En virksomhed stiftet efter 9. marts 2020 kan ikke ansøge om kompensation.

Medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede perioden og kompensationsperioden.

Loftet på 82,5/110 mio. kr. gælder ”hele” virksomheden som før omstruktureringen.
Fusion af virksomheder inden for koncernen senest den 9. marts 2020.

Fortsættende virksomhed medregner omsætning fra aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Ophørende virksomhed ansøger ikke om kompensation.
Fusion af virksomheder inden for koncernen efter den 9. marts 2020.

Fortsættende virksomhed medregner omsætning og omkostninger som om, at fusion ikke var foretaget.

Ophørende virksomhed medregner omsætning og omkostninger som om, at fusion ikke var foretaget.

Kompensation udbetales til den fortsættende virksomhed, hvis virksomheden er ophørt på udbetalingstidspunktet.
Spaltning af virksomheden inden for koncernen med retsvirkning senest den 9. marts 2020.

Modtageren medregner omsætning fra den modtagne aktivitet i både referenceperiode og kompensationsperioden.

Medregner omkostninger for både den realiserede periode og kompensationsperioden.

Afgivende virksomhed medregner ikke omsætning eller omkostninger vedrørende den udspaltede aktivitet.

Afgivende virksomhed søger ikke om kompensation for de udspaltede aktiver/aktiviteter.
Spaltning af virksomheden inden for koncernen med retsvirkning efter den 9. marts 2020.

Modtager ansøger ikke om kompensation.

Afgivende virksomhed opgør omsætning og omkostninger som om, at spaltningen ikke var foretaget.

Er afgivne virksomhed ophørt udbetales kompensation til et af de modtagne selskaber.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber