27. oktober 2022

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

EU-kommissær McGuinness: Revisorerne spiller en afgørende rolle

EU er godt på vej til at blive en bæredygtig økonomi. Det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD) er et vigtigt led i den omstilling, og her har revisorerne en afgørende rolle, lød det fra EU-kommissær Mairead McGuinness på FSR – danske revisorers årsmøde.


Billede af Anders Lau

Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Billede af Ulrik Jørstad Gade

Ulrik Jørstad Gade Fagchef for politik
hwt@sfe.qx 2683 2638”Revisorerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at bæredygtighedsrapportering afspejler virkeligheden. Og når I gør det, så hjælper I virksomheder, der leverer bæredygtighedsoplysninger med at blive mere bæredygtige”.

Det var hovedbudskabet fra Mairead McGuinness, EU-kommissær for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, da hun i et videoindslag talte på FSR – danske revisorers årsmøde den 27. oktober i Den Sorte Diamant i København.

EU-kommissæren var inviteret til årsmødet for at tale om det nye EU-direktiv om bæredygtighedsrapportering (CSRD), som blev vedtaget i sommer. Direktivet betyder, at store virksomheder og senere hen også børsnoterede SMV’ere skal rapportere om deres aftryk på klima, miljø og sociale forhold i årsrapporten. Samtidig stiller direktivet krav om en erklæring for eksempel fra en revisor på virksomhedernes bæredygtighedsrapportering.

Klimaneutralt EU i 2050

Ifølge EU-kommissæren er EU fast besluttet på at blive en bæredygtig økonomi. Planen er at gøre EU klimaneutralt i 2050 ved at fremme grønne arbejdspladser, grøn vækst og grønne investeringer. Til den opgave har EU brug for, at alle aktører i økonomien og i det finansielle system melder sig på banen og bidrager til at gøre EU mere bæredygtigt.

”Det inkluderer også revisorerne, som verificerer de informationer, som flyder gennem systemet. Revisorerne får en afgørende rolle med at kontrollere om virksomhedernes oplysninger om bæredygtighed er retvisende, og om de når deres mål”, sagde Mairead McGuinness og uddybede senere i sin tale:

”Virksomhederne vil ikke længere kunne påberåbe sig at være bæredygtige og ’se godt ud’, uden at de faktisk gør det godt. Her er det, at erklæringen med sikkerhed kommer ind i billedet og sikrer pålideligheden af bæredygtighedsoplysningerne.”

Virksomhederne skal have et bæredygtigt mindset

Kommissæren pegede på, at mange investorer og borgere allerede stiller spørgsmål til for eksempel virksomhedernes udledning af klimagasser. Om bestyrelsen er sammensat på en balanceret måde? Hvordan medarbejdere i værdikæden bliver behandlet?   

”Det handler ikke kun om selve informationen. Vi ønsker, at virksomhederne tager overvejelser om miljø og sociale forhold med, når de træffer beslutninger. Ved at rapportere om, hvordan de påvirker deres omverden, kan virksomhederne få et bæredygtigt mindset på alle niveauer og tænke mere langsigtet”, sagde Mairead McGuinness og tilføjede:

”Vi ønsker at sidestille bæredygtighedsoplysninger med finansielle oplysninger. Så kan vi måle virksomheders succes, ikke alene på deres finansielle resultater, men også på hvordan de bidrager til en bæredygtig økonomi.”

Undgå store byrder

Ifølge Mairead McGuinness er man i EU-systemet fokuseret på ikke at pålægge for store byrder på virksomhederne i EU. Af den grund skal de standarder, som rapporteringen kommer til at bygge på, være proportionale, påpegede Mairead McGuinness.

”Standarderne vil fastsætte, hvilke oplysninger virksomheder skal offentliggøre, og hvordan de skal gøre det. Det betyder, at oplysningerne vil være troværdige, ensartede og sammenlignelige. Og standarderne skal være proportionale. De bør ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at nå vore mål”.

”Vi bør ikke bede om for mange oplysninger og lægge for store byrder på virksomhederne i EU. Vores standarder skal også tage højde for globale standarder – herunder dem, der bliver udviklet af International Sustainability Standards Board.”

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber