10. oktober 2023

Responsa 2020 - 2029

Responsumsag nr. R-1530 af 5. september 2023

Sagen vedrører god revisions- og revisorskik i relation til revisors pligt til at udarbejde arbejdspapirer, forbehold ved revisors erklæringsafgivelse samt krav til revisor ved afgivelse af revisions- og reviewerklæringer vedrørende et selskabs balance, som indeholder en værdiansættelse til dagsværdi af kapitalandele i et datterselskab.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber