10. maj 2024

Uddannelse Nyt om uddannelse

FSR - danske revisorer styrker revisors kompetencer med obligatorisk efteruddannelse

I en tid med hastig samfundsudvikling og skiftende krav til såvel virksomheder som rådgivere har du som godkendt revisor en vigtig opgave i at opretholde og udbygge din faglighed.


Billede af Torben Deciderius-Poulsen

Torben Deciderius-Poulsen Administrations- og uddannelseschef
gbqr@sfe.qx 2081 5993


Billede af Mia Buthler

Mia Buthler Uddannelseskonsulent
zvoh@sfe.qx 4064 9212Obligatorisk efteruddannelse er ikke blot et krav, men også en investering i at forblive nysgerrig på dit fag, udfordre dig selv samt tilpasse dine kompetencer til de skiftende rammer og teknologier inden for branchen.  

I FSR - danske revisorer forstår vi vigtigheden af livslang læring og kompetenceløft, og vi ser efteruddannelse som en forudsætning for at sikre en høj faglig standard og opretholde branchens troværdighed og det vigtige hverv som samfundets tillidsrepræsentant. Vi sætter derfor en ære i at sammensætte et aktuelt, målrettet og praksisorienteret kursusudbud, der udfolder relevante tematikker og cases i tråd med revisors opgaver.  

Efteruddannelsesudbud 2024: Opdatering og specialisering 

2024 er det første år af det treårige rul med 120 timers obligatorisk efteruddannelse. Du har på ny mulighed for at ajourføre og specialisere dig inden for netop de områder, der er relevante for at opretholde og styrke din praksis. Første år er en god mulighed for at dykke ned i nye såvel som velkendte områder, og som godkendt revisor kan du regne med, at vores målrettede kurser holder dig ajour inden for både din kernefaglighed og de seneste branchetendenser.  

Du kan sammensætte dit kursusprogram, så din efteruddannelse tilpasses din praksis og dit behov for kompetenceløft og eventuel specialisering. 

Kernekurser, der sikrer løbende ajourføring og opdatering:  

Igen i år kan du tilmelde dig en række af vores populære kernekurser, som sikrer dig en bred, faglig opdatering. Vi udbyder dine go-to kurser, som klæder dig på til at opretholde en praksis af høj kvalitet. Vi afholder en række relevante konferencer og kurser samt udbyder flere webinarer, der kan gennemføres, hvor og hvornår det passer dig.

Du kan også tilmelde dig et af vores samlede kursusforløb, hvor du kan opnå 40 timers obligatorisk efteruddannelse på blot en uge og dermed komme godt fra start i år ét. Vær blandt andet med på: 

  • Vores up-to-date-kurser, hvor du får en bred ajourføring inden for relevante områder over fire dage – forløbet afholdes på både Sjælland og i Jylland. 
  • Ønsker du at kombinere din efteruddannelse med ferie og varme kan du tilmelde dig vores udlandskursus, som igen i år afholdes i Barcelona. Her beskæftiger du dig, sammen med dine medkursister, med væsentligste ændringer og opdateringer inden for revision, udvidet gennemgang, assistance med opstilling af regnskab, årsregnskabsloven, skat og selskabsret, hvidvask med mere samtidig med, at du optjener 40 OE-timer under sydens sol 

Ønsker du i højere grad selv at sammensætte dit kursusprogram, har du igen i år mulighed for at deltage på vores ajour-kurser, som afholdes over hele landet og kan sammensættes, præcis som du ønsker det.   

Ud over vores sædvanlige udbud har vi i år særligt fokus på at bidrage til godkendte revisorers kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og digitalisering: 

Bæredygtighed: Med et voksende fokus på bæredygtighed i erhvervslivet spiller revisor en vigtig rolle i både rådgivning om og valideringen af bæredygtighedsrapporteringen. FSR – danske revisorer uddanner bæredygtighedsrevisorer gennem Bæredygtighedsakademiet. Vi udbyder akademiet flere stede i landet, så flest alle har adgang til at uddanne sig til bæredygtighedsrevisor. 

Bæredygtighedsrapportering vil i det hele taget fylde meget i dette treårige uddannelsesrul – det er er der ingen tvivl. Om. Og det er også noget, der fylder uden for revisionsvirksomhederne. Vi udbygger derfor løbende vores kursusprogram inden for området for de personer i revisionshusene og i virksomhederne, der skal forberede grundlaget for bæredygtighedserklæringerne, og som dermed har behov for uddannelse og viden på området. 

AI og Digitalisering: Den hastige udvikling inden for AI og digitalisering stiller større krav til revisors digitale og teknologiske forståelse og færdigheder. Revisorer skal være rustede til at håndtere komplekse regnskabsdata ved hjælp af digitale værktøjer og dataanalysemetoder. Vores hands-on-kurser inden for AI og digitalisering sikrer, at du kan anvende AI effektivt i din daglige opgaveløsning. Kurserne dykker helt ned i programmerne og klæder dig på til selv at anvende digitale værktøjer såsom Microsoft Power Automate Desktop, Chat-GPT samt Co-pilot 365.  

I foreningen ser vi frem til at afholde dette nye skud på stammen i det samlede uddannelseslandskab, og pladserne er allerede nu ved at blive godt booket op.  

Efteruddannelse: En investering i din faglighed 

I FSR – danske revisorer er vores ønske simpelt, men vigtigt; Vi vil styrke revisorernes kompetencer og sikre, at læringen overføres til revisors daglige arbejde.  

Det gør vi med fokus på kompetenceløft, livslang læring og kvalitetssikring via obligatorisk efteruddannelse til en stadig stærkere revisionsbranche, der investerer i faglig udvikling og den fortsatte tillid til branchen.  

Kilder:  

Vejledning om obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer (ERST) 

Om efteruddannelse og bæredygtighedsakademiet (fsr.dk)

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber