Data og teknologi

GDPR – revisors pligter: Undersøgelse og rapportering

Revisors undersøgelsespligt vedrørende overholdelse af GDPR-reguleringen afhænger af virksomhedens karakteristika og type. Revisor skal rapportere om overtrædelser af GDPR-reguleringen, som kan være ansvarspådragende for ledelsen, når der udføres revision eller udvidet gennemgang.