19. juni 2023

FSR i medierne Presseklip

Hvem sikrer tilliden til den grønne omstilling?

Hvad har tillid, grøn omstilling og regnskaber med hinanden at gøre? En hel del faktisk. For om lidt sker et kvantespring. Lige for næsen af os. Næste gang virksomheder skal aflægge regnskab er de nemlig ikke bare forpligtede til at berette om indtægter, udgifter og finansielle balancer.


Billede af Anders Lau

Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Nedenstående er et resumé. Læs hele historien hos Børsen Bæredygtigt.

Som noget helt nyt skal virksomhederne også skrive i årsrapporten om deres aftryk på klima, miljø og mennesker. Og det er fantastisk nyt. For det betyder, at erhvervslivet nu skal stå på mål for deres bæredygtighedsarbejde. Det vil forhåbentlig betyde, at bæredygtighed bliver et endnu hårdere konkurrenceparameter, end det allerede er i dag. Og det vil betyde, at erhvervslivet for alvor bliver en drivkraft i den helt afgørende grønne omstilling, vi som samfund skal igennem.

Men hvad har det med revisorer at gøre, tænker du måske? Revisorernes opgave er at give troværdighed til virksomheders finansielle regnskabstal. Vi er garanter for, at borgere, investorer og samfund kan have tillid til de tal, virksomheder rapporterer. Det har bidraget til det tillidssamfund, som vi i dag kender og glæder os over.

Når virksomheder fremover skal rapportere om bæredygtighed, skal revisorernes autoritet bruges på et helt nyt område. Endda et område med afgørende betydning for planetens fremtiden: Bæredygtighed. Vi er både stolte over og glæder os helt enormt til at påtage os en så vigtig rolle i den grønne omstilling. Det er en kæmpe anerkendelse af den værdi og tillid, som vi giver til samfundet. Branchen er allerede i fuld gang med at forberede sig på den nye opgaver. Vi er klar. Og vi glæder os.

Enorm opgave

Når det er sagt, så er der ikke tvivl om, at det er en meget stor opgave, der venter. I første omgang er det ’kun’ ca. 100 store børsnoterede selskaber og deres revisorer, der bliver omfattet af de nye krav. Men allerede året efter bliver langt flere selskaber omfattet, og når reglerne er helt gennemført, vil omkring 2300 virksomheder og deres revisorer være med til at synliggøre og skabe tillid om deres bæredygtighedsarbejde. Det er enormt positivt. Oveni kommer så hele underskoven af små og mellemstore virksomheder og deres revisorer, der også skal med på bølgen, fordi de store selskaber fremover skal stå på mål for deres leverandørers påvirkninger af klima, miljø mv.

Opgaven er stor. Kravene er mange. Vi står klar til at hjælpe virksomhederne med opgaven. Fordi vi mener, det er vigtigt, at opgaven løftes af dem, der kan medvirke til at skabe størst mulig tillid til de nye bæredygtighedsregnskaber. Det kan vi revisorer. Men vi har travlt. Det haster det med at få de nye EU-regler ind i dansk lovgivning. Det haster med at få klædt virksomhederne og revisorerne på til at kunne klare opgaven. Lovforslaget forventes at ligge klar i efteråret 2023, men tiden er knap, hvis opgaven skal kunne løftes effektivt fra 1. januar 2024.

Vi ønsker, at reglerne bliver gennemført så hurtigt så muligt og på en måde, der sikrer, at virksomhederne leverer troværdige regnskaber, der afspejler virksomhedernes reelle arbejde med bæredygtighed. Vi drømmer desuden om, at det kan ske uden at opfinde nye papirtigre og uden at straffe alle, der træder det mindste ved siden af.

Vi anerkender, at arbejdet i sagens natur vil påføre virksomheder og revisorer et vist omfang af nye opgaver – byrder om man vil - hvis de nye regnskaber skal give et reelt billede af bæredygtighedsarbejdet. Det kommer vi ikke uden om, hvis vi skal i mål med den grønne omstilling. OG DET SKAL VI. Og husk så på, at ekstraarbejdet med at skabe gennemsigtighed omkring bæredygtighedsarbejdet for mange vil bære lønnen i sig selv. Orden i bæredygtighedsregnskabet bliver nemlig den valuta i fremtiden, der sikrer virksomhederne adgang til lukrative samarbejdsaftaler, attraktive investorer og fordelagtig finansiering.

Vi går efter drømmen uden papirtigre og unødige sanktioner, men drømmen skal hjælpes på vej. Behovet for hjælp og vejledning af både virksomheder og revisorer må ikke undervurderes. Behovet er måske ikke så synligt lige her og nu. Men behovet er der, og det er stort. Et godt eksempel er de kommende krav til revisorernes uddannelse og efteruddannelse. Her haster det med afklaring for reglerne træder i kraft om få måneder.

I branchen er vi i fuld gang med at løfte vores del af opgaven og er netop ved at lægge sidste hånd på et såkaldt bæredygtighedsakademi, som skal sikre at alle – både nuværende og kommende - revisorer får de rigtige kvalifikationer til at kunne skrive under på alt fra virksomhedernes CO2 emissioner, opfyldelse af menneskerettigheder til spildevandsudledninger.

Vi står som samfund med en kæmpe opgave. Tiden er knap. Vi SKAL lykkes. Derfor til sidst en bøn til alle: Lad os se det her som et fælles projekt. Med stor betydning for den fremtidig tillid til den grønne omstilling. Det er første gang for alle at lave bæredygtighedsregnskaber. Reglerne er nye og komplicerede. Lad os hjælpes til den bedst mulige grønne rapportering fra år 1. Den vil måske ikke sidde i skabet første gange. Men vi revisorer ser det som en fundamental del af vores opgave at sikre tilliden til den grønne omstilling.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber