Virksomhed

Som medlem får din revisionsvirksomhed og medarbejdere adgang til en unik base af faglig viden og målrettede nyheder, samt gode tilbud på forsikringer og kurser.


Meld virksomheden ind i FSR - danske revisorer ved at udfylde nedenstående formular.

Hvad indeholder medlemskabet?

Et medlemskab af foreningen gør din revisionsvirksomhed til en del af et stærkt, fagligt netværk. Dine medarbejdere får adgang til nyheder og I får medlemspriser på kurser og faglige værktøjer.

Som virksomhedsmedlem får I blandt andet:
 • Adgang til faglig viden
 • Politisk interessevaretagelse
Rabat ved køb af :
 • Efteruddannelse i FSR-regi
 • DIN REVISOR INFORMERER
 • Nyhedstjenesten
 • Faglige værktøjer
 • Kundekalender
 • Bøger
Fordele hos 3. part: 
 • Konkurrencedygtige priser på ansvarsforsikringer og øvrige erhvervsforsikringer via Marsh 
 • Rabat på Karnovs on-line pakker
 • Købe/ deltage i Lønstatistikken der udarbejdes hvert år
Adgang til fordelsaftaler under Rådgivning:
 • Karnov Business Optimiser
 • LassoX
 • ReviBot
 • Uniqkey m.fl.  (se mere på fsr.dk)

Hvem kan blive medlem?

Et virksomhedsmedlemskab er for alle godkendte revisionsvirksomheder. Det er således et krav, er der er ansat minmum en godkendt revisor i virksomheden.

Når virksomheden er medlem, kan alle medarbejdere, der ikke er godkendte revisorer blive gratis interessemedlemmer og dermed få adgang til de faglige nyheder.  

Hvad koster det?

Revisionsvirksomheder betaler et mandtalskontingent, som er gradueret i forhold til antallet af personer, der arbejder i virksomheden. Mandtalskontingentet er højest for "de første" ansatte i hver virksomhed og falder gradvis, jf. tabel:

Ansatte Pris pr. ansat i hver gruppe, kr. ekskl. moms årligt
(pr. 01.01.2021)
1-5 1.625,-
6-10 1.290,-
11-20 1.030,-
21-50 875,-
51-100 620,-
> 101 465,-


Indmeld din virksomhed

Meld virksomheden ind i FSR - danske revisorer ved at udfylde nedenstående formular.

A. Generelt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
Dette felt er ikke udfyldt korrekt
B. Uafhængighed og tavshedspligt
C. Accept af fortsættelse af klientforhold
D. Menneskelige ressourcer
E. Hvidvask og rapportering af økonomiske forbrydelser
F. Koncept for løsning af erklæringsopgaver med sikkerhed
G. Opbevaring af dokumentation
H. Overvågning
Herunder skal processen:
 1. omfatte løbende overvejelse og vurdering af firmaets kvalitetsstyringssystem, herunder en periodisk efterfølgende kontrol af mindst én afsluttet opgave for hver opgaveansvarlig partner,
 2. kræve, at ansvaret for overvågningsprocessen pålægges en eller flere personer, der har tilstrækkelig og egnet erfaring og autoritet i firmaet til at påtage sig dette ansvar, og
 3. kræve, at de, der udfører opgaven eller kvalitetssikringsgennemgangen på opgaven, ikke deltager i den efterfølgende interne kontrol af opgaverne.
Indeholder denne kommunikation følgende?:
 1. En beskrivelse af de overvågningsprocedurer, der er udført?
 2. De konklusioner, der er draget ud fra overvågningsprocedurerne?
 3. Hvor det er relevant, en beskrivelse af systematiske, gentagne eller andre betydelige mangler og de skridt, der er taget for at afhjælpe disse mangler?
I. Gennemgang af de seneste resultater af revisionsvirksomhedens overvågning
a.
Hvis ja til 1I: Er de konstaterede fejl og mangler i kvalitetsstyringssystemet kommunikeret til revisionsvirksomhedens ledelse og andre relevante personer i revisionsvirksomheden?
b.
Hvis ja til 1I: Har revisionsvirksomhedens rettet op på de konstaterede fejl og mangler i kvalitetsstyringssystemet, og er de kommunikeret til revisionsvirksomhedens ansatte?
a.
Hvis ja til 2I: Er de konstaterede fejl og mangler i færdiggjorte erklæringsopgaver formidlet til den ansvarlige partner?
b.
Hvis ja til 2I: Har revisionsvirksomheden og den ansvarlige partner rettet op på de konstaterede fejl og mangler i erklæringsopgaven samt eventuelle fejl og mangler i kvalitetsstyringssystemet?
Dette felt er påkrævet

Del til: