14. september 2023

FSR Studerende

Mød de nye AUD-udvalgsformænd på CBS og Aarhus Universitet

To nye AUD-udvalgsformænd skal stå i spidsen for at forme et stærkt socialt og fagligt studiemiljø på cand.merc.aud.-studiet i Aarhus og København.


Billede af Ulrich Haase Nielsen

Ulrich Haase Nielsen Chefkonsulent
hua@sfe.qx 2871 0953I hjertet af cand.merc.aud.-studiet på Copenhagen Business School (CBS) og Aarhus Universitet (AU) er to dynamiske kræfter netop blevet valgt som de nye AUD-udvalgsformænd. Anna Louise Grave og Daniel Glibstrup har allerede fået travlt igen efter en god lang sommerferie. Ikke nok med at studierne starter op igen, skal de også i gang med at forme fremtiden for det sociale og faglige miljø på deres respektive studiesteder - og de er fast besluttet på at skabe en oplevelse, der både styrker fagligheden og samhørigheden blandt deres medstuderende. 

Anna Louise Grave er 24 år gammel, kommer fra Espergærde i Nordsjælland og læser nu på tredje semester af cand.merc.aud.-uddannelsen på CBS. Hun har valgt CMA-studiet, fordi hun gerne vil være statsautoriseret revisor og på sigt arbejde med bæredygtighed. Hun har derfor også valgt en række valgfag, som drejer sig om netop ESG og CSR.

”Studiet giver et stærkt fagligt fundament, som åbner døre til mange spændende job. Som supplement til dette fundament har jeg valgt at tage nogle valgfag, som passer til den mere konkrete retning, jeg gerne vil gå med min karriere.”

Daniel Glibstrup er 24 år og kommer fra en lille landsby udenfor Kolding. Daniel læser cand.merc.aud. på tredje semester af uddannelsen på Aarhus Universitet BSS. Han valgte uddannelsen, fordi han altid har kunnet lide at arbejde med tal og jura generelt, og så det som oplagt at vælge en uddannelse, som netop kombinerer disse to områder. I fremtiden vil Daniel ligeledes gerne være statsautoriseret revisor.

Anna Louise Grave: Ambitionerne om en styrket faglighed 

For Anna er nøglen til et vellykket AUD-udvalgsarbejde at fremme faglig dygtighed og udvikling. Hun deler sin vision for studiet:

”Mine visioner for et godt CMA-studie er et stærkt og fagligt studiemiljø med dygtige og inspirerende undervisere og en tæt forbindelse til revisorbranchen. Samarbejdet med brancheforeningen og centrale spillere på markedet ser jeg som fundamentalt. Faglige standarder, forretnings- og regnskabsforståelse og en masse lovgivning er fundamentet for arbejdet som revisor. Muligheden for at kunne arbejde i et revisionsfirma ved siden af studiet gør det meget lettere at forstå det, vi lærer på studiet og sætter det i perspektiv. Samtidig giver tilknytningen til en brancheforening som FSR – danske revisorer de studerende mulighed for at holde sig opdateret på, hvad der foregår i den branche, de netop uddanner sig til at skulle arbejde i. Skåret ind til benet er et stærkt fagligt miljø i kombination med mulighed for praktisk erfaring og for at blive opdateret om branchens nye tendenser mit billede af et godt CMA-studie.”

Hvordan vil Anna som AUD-udvalgsformand støtte det faglige miljø på cand.merc.aud.? Her fortæller hun blandt andet, at forankringen af AUD-udvalget i FSR – danske revisorer er et godt udgangspunkt:

”Mine ambitioner som AUD-udvalgsformand er at sikre et fagligt, udbytterigt og sjovt CMA-forløb for flest mulige. Her er forankringen af AUD-udvalget i FSR – danske revisorer et godt udgangspunkt. FSR – danske revisorer er som faglig forening bindeleddet mellem revisorbranchen og universiteterne. Jeg tror, det er vigtigt, at foreningen og revisorbranchen er med til at styrke studiet ved at være de faglige fyrtårne, for eksempel inden for ESG, og de kan fortælle om de nyeste tendenser og den lovgivning, der er på vej. Samtidig får vi som studerende også et indblik i, hvad det vil sige at arbejde som revisor, og det giver os nogen at se op til. Jeg vil dog også gerne slå et slag for, at AUD-udvalgets arbejde også består i at arrangere sjove, sociale arrangementer, som kan give os kommende revisorer en mulighed for at netværke og have det sjovt. Det kan skabe motivation, når vi skal klare os igennem et svært og til tider tungt uddannelsesforløb.”

Daniel Glibstrup: AUD-udvalget skaber samhørighed og trivsel 

Daniel Glibstrup mener, at det sociale miljø er afgørende for trivslen på studiet:

”Det sociale miljø på studiet er med til at gøre en til tider tung hverdag væsentligt lettere. Alt går bare nemmere, når man har venner på studiet, som er i samme båd som én selv. Det kan være med til at løfte stemningen i de mest travle og hårde perioder på studiet. Ydermere kan de sociale forhold med ens studiekammerater være med til skabe de nødvendige afbræk og anderledes aktiviteter, som man som ung også søger på studiet og på den måde forbedre den overordnede trivsel blandt os studerende.”

For Daniel Glibstrup er det primære mål som AUD-udvalgsformand at skabe et inkluderende og stærkt socialt fællesskab på cand.merc.aud.-studiet, hvor der er plads til at hygge sig:

”Mine primære mål som formand for AUD-udvalget på cand.merc.aud.-studiet i Aarhus er at skabe et miljø blandt de studerende, som ikke udelukkende handler om studiet, men hvor der også er plads til at hygge sig. Både med sine egne studiekammerater, men også på tværs af årgangene. Venskaber, der formes igennem andet end faglig fordybelse, er tit dem, der holder længst. På den måde er det sociale forhold på studiet vigtigt for de studerendes videre færd i branchen. Dette kan være med til at give yderligere jobmuligheder i fremtiden, fordi man engang kendte og hyggede sig sammen på studiet. Ydermere vil jeg gerne skubbe til det nuværende image, som uddannelsen har hos de fleste. Selvom det til tider kan være hårdt og krævende, er der også tid og plads til, at vi kan have det sjovt og være unge, som vi nu trods alt stadig er, her på kanten til vores første ”rigtige” voksenjob.”

Fremtiden for AUD-udvalgsarbejdet

Daniel og Anna er enige om, at en harmonisk balance mellem det faglige og sociale er afgørende for at skabe en berigende studieoplevelse for alle. De er ivrige efter at samarbejde med deres medstuderende, universiteterne og FSR – danske revisorer om at omsætte deres visioner til virkelighed. 

Foreningen ser frem til at følge med i deres arbejde i de kommende semestre og er spændt på, hvordan deres ambitioner vil forme det sociale og faglige miljø på cand.merc.aud-studiet. Anna og Daniel opfordrer alle med interesse i AUD-udvalget til at henvende sig til dem.

AUD-udvalgene

AUD-udvalgene er udvalg på de fire danske universiteter, hvor man kan læse cand.merc.aud.-studiet. AUD-udvalgene støttes økonomisk af revisorbranchen for at give mulighed for at skabe sociale og faglige aktiviteter og gøre studietiden så udbytterig som mulig. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber