31. januar 2024

Uddannelse Nyt om uddannelse

Nye spørgsmålsformer ved skriftlig revisoreksamen

Fra august 2024 indføres nye spørgsmålsformer i den skriftlige revisoreksamen. Formålet med ændringen er at skabe en mere tidssvarende, virkelighedsnær og moderne eksamensoplevelse.


Billede af Line Wøldike

Line Wøldike Chefkonsulent
yvj@sfe.qx 4193 3180


Billede af Lisa Abel Christensen

Lisa Abel Christensen Chefkonsulent
ynp@sfe.qx 4193 3142FSR – danske revisorer er stolte over at annoncere en fornyelse i formatet for den skriftlige revisoreksamen. Fra august 2024 indfører vi en række nye spørgsmålsformer, der erstatter det tidligere format bestående af primært længere og ubegrænsede svar. Tiltaget er et led i vores stræben efter at sikre, at eksamenen afspejler den aktuelle virkelighed i branchen. 

De nye spørgsmålsformer afspejler i højere grad de forskelligartede udfordringer, en revisor møder i deres daglige arbejde, herunder eksempelvis spørgsmål fra kolleger og mails fra kunder, hvilket supplerer de traditionelle kundebaserede scenarier. Dette tilfører en mere praksisnær og realistisk dimension til eksamenen. 

Af Eksamensbekendtgørelsen fremgår det, at eksamenen kan indeholde en kombination af flere spørgsmålstyper, for eksempel spørgsmål med lange svar, spørgsmål med korte svar, ultrakorte svar, multiple choice samt beregninger. Fremadrettet vil den skriftlige revisoreksamen derfor bestå af:  

  • Spørgsmål med ultrakorte svar (max 10 linjer) 
  • Spørgsmål med begrænsede svar på ½ side
  • Spørgsmål med begrænsede svar på 1 side 
  • Spørgsmål med ubegrænset svar (som i den nuværende form)

Ændringen i spørgsmålsformerne er resultatet af en omfattende dialog og et tæt samarbejde med både branchen og Eksamensudvalget. Vores mål er at opmuntre kandidaterne til at fokusere på essensen i deres svar og effektivt demonstrere deres faglige kunnen, fremfor at bruge uforholdsmæssig lang tid på læsning og skriftlig fremstilling. Vi gør op med den tidligere tendens om at skrive lange svar uden begrænsning, og vægter i stedet kandidaternes evne til at vise dybdegående forståelse og praktisk anvendelse af deres viden. 

Både indholdet og varigheden af den skriftlige revisoreksamen forbliver uændret. Ændringerne handler udelukkende om at forbedre spørgsmålsformuleringerne og at tilbyde mere præcise svarmuligheder.

Udvikling og evalueringsproces: Sikring af kvalitet og relevans 

Ændringerne sker på baggrund af et omfattende udviklings- og evalueringsarbejde, hvor mange erfarne fagfolk fra branchen har bidraget. Det har været vigtigt for alle involverede at fastholde, at eksamen skal være en helhedsvurdering, der afspejler kandidatens praktiske duelighed. 

De seneste to skriftlige prøveeksaminer ved SR-Akademiet har indeholdt disse nye spørgsmålsformer. Tilbagemeldingerne fra opgaveforfattere, rettere og eksaminander understreger deres effektivitet og relevans. De har værdsat de ændringer, der er foretaget og vurderet, at de bidrager til at skabe en mere praksisnær og realistisk eksamenssituation. 

I FSR – danske revisorer håber vi, at de nye spørgsmålsformer vil blive taget godt imod, og at de i højere grad vil bidrage til at afspejle den dynamiske virkelighed, som revisorerne arbejder i. Vi er overbeviste om, at ændringerne ligeledes vil smitte positivt af på eksamensoplevelsen. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber