14. juli 2020

Revision Revision og erklæringsopgaver - Standarder mv Historisk

Nyt fra International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

IAASB har ajourført »ISA 315 - identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation« samt »ISRS 4400 - aftalte arbejdshandlinger« udsendt udkast til ajourføring af »ISA 600 – koncernrevision« og udgivet konsekvensrettelser til IAASB’s standarder som følge af den ajourførte IESBA Code.


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber