16. maj 2023

Nyheder og pressemeddelelser Pressemeddelelse

Stor mangel på arbejdskraft i revisorbranchen

Ny omfattende undersøgelse viser, at revisorbranchen har store udfordringer med at tiltrække og tilknytte kvalificeret arbejdskraft til branchen. Det er et samfundsproblem og ikke bare et brancheproblem, mener FSR – danske revisorers administrerende direktør Lone Strøm


Billede af Lone Strøm

Lone Strøm Administrerende direktør
yf@sfe.qx 2262 8113


Billede af Jakob Gejl Møller

Jakob Gejl Møller Chef for politik, kommunikation og analyse
wntz@sfe.qx 2288 0460Billede af Anders Lau

Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147Syv ud af 10 revisionsvirksomheder har problemer med at tiltrække godkendte revisorer. En nogenlunde tilsvarende andel revisionsvirksomheder oplever desuden problemer med at tiltrække og tilknytte medarbejdere med cand.merc.aud.-baggrund (CMA) og medarbejdere med en HA eller HD-uddannelse. Manglen på kvalificeret arbejdskraft er en kæmpe udfordring. Og den udfordring ventes kun at vokse de kommende år.       

Det fremgår af en ny stor undersøgelse, som er udarbejdet af analyseinstituttet Epinion på vegne af FSR – danske revisorer.

Undersøgelsen viser, at revisorbranchen opleves som en attraktiv branche, der tilbyder spændende karriere- og udviklingsmuligheder. Men undersøgelsen viser også, at branchen kæmper med et højt arbejdspres og problemer med work-life-balance, som giver udfordringer i forhold til at tiltrække og fastholde den efterspurgte arbejdskraft.  

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer, Lone Strøm, hilser undersøgelsen velkommen og glæder sig til at tage fat på udfordringerne:  

”Revisorbranchen er en af de bærende søjler i vores tillidssamfund. Revisorer spiller en afgørende rolle i at sikre, at vi kan have tillid til hinanden, til virksomheder, institutioner, den grønne omstilling og meget andet. Derfor er det et samfundsproblem, når branchen mangler arbejdskraft. Branchen har arbejdet med problemet længe. Men den gennemarbejdede analyse, vi lægger frem i dag, markerer alligevel en ny start. Nu har vi et stærkt fælles afsæt for at løse problemerne med at tiltrække og tilknytte arbejdskraft”, siger Lone Strøm.   

Gode karrieremuligheder, men også højt arbejdspres

Undersøgelsen blandt CMA’er viser, at langt hovedparten af CMA’er i branchen generelt er meget tilfredse med de udviklings- og karrieremuligheder, som de har. Mange fremhæver derudover også omgangstonen på arbejdspladsen og et stærkt socialt fællesskab, som en attraktion ved revisorbranchen.

Men undersøgelsen viser også, at mange CMA’er i branchen er utilfredse med arbejdsmængden i jobbet. Det samme gælder balancen mellem arbejds- og fritidsliv. Til sammenligning er de fleste CMA’er, der arbejder uden for revisorbranchen, både tilfredse med arbejdsmængde og balancen mellem arbejds- og fritidsliv.

​”Branchen kan og skal gøre meget selv for at løse den her udfordring. Vi er nødt til at handle på bekymringerne over højt arbejdspres og mangel på work-life balance, hvis vi fortsat vil være relevante og tiltrække unge talenter heriblandt ikke mindst kvinderne. Men vi har også brug for hjælp fra Christiansborg. Vi skal blandt andet have gjort vejen til at blive statsautoriseret revisor bredere, så vi får et større udbud af revisorer til gavn for erhvervslivet og resten af samfundet”, siger Lone Strøm.  

Seks ud af 10 har indført mere fleksibilitet

Problemerne med højt arbejdspres i branchen har været kendt længe, og i mange revisions-virksomheder er man godt i gang med at adressere problemerne og tilpasse forretningen. Nogle steder har man ifølge undersøgelsen valgt at begrænse antallet af kunder. Andre steder arbejder man med at skabe mere fleksibilitet i jobbet og begrænse omfanget af overarbejde.  

”Det glæder mig, at mange har taget fat på udfordringerne, men vi er ikke i mål endnu, og der ligger fortsat en stor opgave foran os. Vi skal som branche blive dygtigere til at rumme alle og skabe gode rammer for både karriere og meningsfulde liv udenfor jobbet. Det er en udfordring, som vi kommer vi til at arbejde med i mange år frem”, slutter Lone Strøm.     

Om undersøgelsen

FSR – danske revisorer har i samarbejde med analyseinstituttet Epinion gennemført en ny omfattende undersøgelse, der ser nærmere på revisorbranchens udfordringer med at tiltrække og fastholde arbejdskraft og talent. Undersøgelsen er baseret på besvarelser fra 959 personer med en cand. merc.aud. -baggrund, hvoraf 470 er beskæftiget i revisorbranchen og 489 uden for branchen. Ud af de 959 respondenter er 273 godkendte revisorer. Undersøgelsen suppleres desuden af en surveybesvarelse blandt 134 revisionsvirksomheder, og en surveybesvarelse blandt 101 kundevirksomheder samt en række kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber