10. maj 2024

Klummer

Cand.merc.aud.-uddannelsen skal ikke forkortes

Dét er vores store uddannelsespolitiske fokus for tiden, hvor de sidste brikker er ved at blive lagt i en større reform af universitetsuddannelserne. En reform, hvis grundlæggende politiske formål er at øge arbejdsudbuddet og omfordele midler i uddannelsessektoren.


Billede af Ane Bisgaard

Ane Bisgaard Chefkonsulent
naov@sfe.qx 4187 0803Politisk ønske om mindre uddannelse

Fremover skal flere læse deres kandidat som en erhvervskandidat (læs mere om erhvervskandidaten her) eller som en forkortet kandidat på 1¼ år (svarende til 75 ECTS-point).

I FSR – danske revisorer arbejder vi på branchens vegne for, at cand.merc.aud.-uddannelsen også fremover er en af de uddannelser, som udbydes som 120 ECTS-point. Og at uddannelsen fortsat kan læses som både erhvervskandidat eller fuldtidsstuderende. Ingen af delene er givet på forhånd, for alle bolde er kastet op i denne reform.

Tæt dialog med universiteterne

Det er i sidste ende universiteterne selv, der prioriterer, hvilke kandidatuddannelser, der skal forkortes.

Der er fire danske universiteter, der udbyder cand.merc.aud-uddannelsen: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet samt Copenhagen Business School. Derfor har vi det seneste år i foreningen løbende holdt møder med de fire universiteter på relevant beslutningsniveau for at argumentere for, at cand.merc.aud.’en ikke skal forkortes.

Og vi har gode argumenter: Blandt andet, at revisionsdelen først introduceres på kandidaten. Og det i forvejen er meget kort tid til at tilegne sig komplekst stof. Dernæst, at vi har et EU-direktiv, der sætter rammerne for, hvad de studerende skal have af erfaring både akademisk og erhvervsmæssigt for at kunne opnå autorisation til SR. Og afslutningsvis, at ledigheden for uddannelsen er rekordlav – endda under den forventede strukturelle ledighed – og det har aldrig været den politiske hensigt at skære i sådanne uddannelser.

Når vi drøfter alt dette med universiteterne minder vi samtidig om at, cand.merc.aud.-uddannelsen er adgangsgivende til at blive statsautoriseret revisor. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt for branchen, hvis der udbydes cand.merc.aud.-uddannelser i forskellige længder på tværs af landet. Det kan give usikkerhed om adgangskravene til SR-akademiet samt det niveau, der forventes for, at en kandidat kan blive statsautoriseret revisor. Vi er i tæt dialog med Dansk Erhverv emnet, og de støtter op om vores anbefalinger, når de taler med relevante interessenter.

Sidst - men bestemt ikke mindst - er cand.merc.aud.’en en succesfuld erhvervskandidatuddannelse. De mange erhvervskandidatstuderende her bidrager til “at opfylde kvoten” for, hvor mange kandidater et universitet skal omlægge til enten erhvervskandidater eller forkorte til 1¼ år – derfor vil det være omsonst at forkorte en eftertragtet uddannelse, som både erhvervsliv og de studerende er begejstrede for.

Lyt nu til erhvervslivet

Selvom universiteterne bestemmer en del, bliver de overordnede rammer bestemt politisk og udmøntet af myndighederne, i dette tilfælde af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Derfor taler vi i FSR – danske revisorer også med de relevante myndighedspersoner, selvom det er begrænset, hvor mange overvejelser de kan dele med os. Samtalerne bidrager til, at vi kan fortælle om vores erfaringer, lige som vi kan give et indblik i branchens budskaber og gøre opmærksom på uhensigtsmæssigheder i de foreløbige reformtanker.

Ministeriet er i reformarbejde blevet kritiseret for at have inddraget interessenter og erhvervsliv både for lidt og for sent. Som brancheforening arbejder vi løbende for at spille branchens interesse ind, hvor det kan være værdifuldt. Men vi efterspørger også, at der i højere grad lyttes og tages hensyn til erhvervslivets erfaringer og behov i hele reformarbejdet. En efterspørgsel, vi deler med øvrige erhvervs- og interesseorganisationer.

Hvornår falder uddannelsesbrikkerne på plads?

Timingen for hele reformarbejdet er skredet flere gange.

Det er stadig Uddannelses- og Forskningsministeriets forventning, at der delafrapporteres og igangsættes en offentlig høring eller stormøde inden sommer. Og det er vores forventning, at dét vil indeholde beskrivelse for modeller for omlægningen. Så det er det, vi arbejder efter. Det kan dog synes tvivlsomt, om arbejdet til sommer er nået tilstrækkeligt langt til, at der er noget relevant at melde ud. Men de endelige reformplaner skal ifølge den politiske aftale meldes ud senest ultimo oktober 2024.

Vi fortsætter derfor vores arbejde og fastholder den tætte og løbende dialog med de vigtigste interessenter på området. Både nu og fremover – for om nogen, så ved vi og vores branche, at hensigtsmæssig implementering kan gøre en verden til forskel.

Endnu en uddannelsesreform i vente…

Og vi kommer ikke til at hvile på laurbærrene – for det er allerede varslet, at der også er reformtanker og et politisk udspil på vej på øvrige uddannelsesområder. Et udspil har ladet vente på sig længe, og vi venter stadig. Hvordan dette udspil vil påvirke revisorbranchen, er helt uvist. Men vi arbejder på alle platforme for at gøre revisorbranchens interesser gældende og for at blive hørt. Så branchen også fremover har adgang til højtkvalificerede medarbejdere med en uddannelse af rette kvalitet og længde.

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber