17. november 2023

Revision Faglig Hotline

Revisionspligt når grænserne overskrides

Min kunde er en lille koncern med et moderselskab (holding) og fem datterselskaber (ejendomsselskaber). Alle selskaber i koncernen har tidligere fravalgt revision, da både antal ansatte og nettoomsætningen var under grænserne for revisionspligt. Selskabernes balancesummer overskrider imidlertid grænsen for revisionspligt. Hvert enkelt selskab har en balancesum på under 50 millioner kroner, men tilsammen overskrider selskabernes balancesum 50 millioner kroner, og sådan har det været de seneste tre år. Medfører det, at moderselskabet (holding) fremover har pligt til at få sit årsregnskab revideret?


Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber