10. maj 2024

Fagligt fokus

Revisorerne vil gerne uddanne sig – og de gør det hele livet. #Livslanglæring

I FSR – danske revisorer er en af vores vigtigste, strategiske mærkesager at tiltrække og tilknytte nye talenter til branchen. En mærkesag, som er tæt koblet op på både uddannelse og livslang læring. Begge er pejlemærker, som vi som forening – og i tæt samarbejde med vores bestyrelse – arbejder for at nå.


Billede af Camilla Hesselby

Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196For erhvervslivets behov for revisors ydelser bliver bestemt ikke mindre i fremtiden – det vidner CSRD’ets kommen og tilblivelse også tydeligt om. Derfor er det vigtigt, at vi forbliver attraktive i et uddannelseslandskab, hvor der er rift om talenterne.  

Samtidig er det en topprioritet, at vi får de unge til at vælge revisorvejen med alle de spændende karrieremuligheder, som vores branche har at tilbyde. 

SR-Akademiet: En levende uddannelse 

I revisorbranchen har vi stærke og stolte uddannelsestraditioner, og vejen til at blive statsautoriseret revisor er både lang, dedikeret og kræver en vis faglig tyngde. Derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde en virkelighedsnær, moderne og levende uddannelse og karrierevej, som de unge kan spejle sig i. 

SR-Akademiet er ét af foreningens flagskibe, som vi er særligt stolte af. Akademiet er nemlig på mange måder beviset på, hvad en branche kan, når den står sammen; At levere læring på højeste niveau. 

SR-Akademiet er et eksamensforberedende forløb, der leder kandidaterne fra afsluttet cand.merc.aud. og frem mod revisoreksamen. Målet er at få titlen i hus som statsautoriseret revisor. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt med et praktisk fokus, og det er designet med det formål at forberede kandidaterne bedst muligt frem mod eksamen.  

For at sikre såvel kvaliteten som branchens behov, foregår driften og udviklingen af SR-Akademiet i tæt samarbejde med SR-Akademiudvalget. Udvalget består af repræsentanter fra revisionshuse på tværs af branchen.  

Det er også repræsentanter fra revisionsvirksomhederne, der er med til at udvikle undervisningsmaterialer til akademiet, lige som underviserne også skal findes blandt vores medlemsvirksomheder. Og dét kendetegner vores branche. For vi står sammen om at uddanne nye generationer af statsautoriserede revisorer, og som branche er vi et godt eksempel på pay it forward-princippet, når det er bedst. 

SR-Akademiet tilpasses løbende efter nyeste regler, love og bekendtgørelser, men også efter de lærings-, samfunds- og livsstilstendenser, der rører på sig.  

Eksamensudvalget: Et moderne organ 

Eksamensudvalget, som hører under Erhvervsstyrelsen, fastsætter retningslinjerne for de eksamener, der afholdes for revisorer. I FSR – danske revisorer har vi – sammen med andre repræsentanter fra revisorbranchen, universitetsverdenen og erhvervslivet – en plads i dette vigtige udvalg.  

Eksamensudvalget er meget lydhøre over for branchens udfordringer og behov, og det gode samarbejde på tværs har over årene resulteret i flere nye tiltag, som er med til at sikre en moderne og tidssvarende uddannelse, der altid er garant for tårnhøj faglighed – både i teoretisk kunnen og i praktisk duelighed. Det vil jeg give et par eksempler på i det følgende. 

 • Skriftlig eksamen afholdes to gange årligt: 
  Det har længe været et stort ønske fra revisorbranchen at afholde skriftlig eksamen to gange årligt. Formålet er at uddanne flere godkendte revisorer til branchen og få dem godt og hurtigt igennem SR-forløbet. 

  Når vi går fra én til to skriftlige eksamener årligt, er det med til at understøtte den fleksibilitet og det behov for individuel tilrettelæggelse, som branchen efterspørger. Herforuden kan det forhåbentlig afhjælpe kandidater fra at miste motivationen og gejsten, hvis ikke de kommer igennem nåleøjet første gang. 

  Skriftlig eksamen vil fremadrettet blive afholdt medio august og primo december hvert år.  
 • Nye spørgsmålsformer ved skriftlig revisoreksamen: 
  Allerede fra august i år bliver der indført nye spørgsmålsformer ved den skriftlige revisoreksamen. Formålet med ændringen er at skabe en mere tidssvarende, virkelighedsnær og moderne eksamensoplevelse, og tiltaget er et led i at sikre, at eksamenen afspejler den aktuelle virkelighed og de forskelligartede udfordringer, revisor møder i sit daglige arbejde. 

  Med de nye spørgsmålsformer får kandidaten nu mulighed for at vise dybdegående forståelse og praktisk anvendelse i kortere skriv – frem for de lange, som hidtil har været praksis. Kandidaten kan for eksempel blive bedt om at besvare et spørgsmål fra en kollega eller en mail fra en kunde. 

  Ændringen har været længe undervejs og er resultatet af en omfattende dialog med både branchen og Eksamensudvalget. Formen har blandt andet været testet af på SR-Akademiet, hvor tilbagemeldingen fra opgaveforfattere, rettere og ikke mindst eksaminanderne selv har været meget positive. Alle er enige om, at ændringerne er med til at skabe en mere tidssvarende og praksisnær eksamen. 

En forandringsparat branche 

Fælles for det uddannelseslandskab, som vores medlemmer ser ind i, er, at det hele tiden tilpasser sig samtiden, samfundet og behovet hos kunderne. Vi er hele tiden i proces, og vi ændrer vores uddannelser, kursustilbud og eksamener, så de er virkelighedsnære og aktuelle.  

Bæredygtighedsakademiet er et godt eksempel på netop dét. Akademiet er helt nyt, og det er blevet skabt, mens loven endnu ikke var hverken trådt i kraft eller færdigbehandlet. Endda på et helt nyt erklæringsområde for os revisorer.  

Netop det at tilpasse os og tage imod de ansvarsområder og opgaver, der bliver os pålagt, dét kendetegner vores branche. Vi vil nemlig rigtig gerne uddanne os, efteruddanne os og løfte vores kompetenceniveau i alle stadier af uddannelsestrappen – fra ungdoms- og universitetsuddannelser til SR og certificeringer. Så vi fortsat kan varetage opgaven som samfundets tillidsrepræsentant og skabe tillid til tallene. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber