11. september 2019

Nyheder og pressemeddelelser Nyheder

Tilliden til erhvervslivet daler

Ny undersøgelse viser, at tilliden til erhvervslivet og bankerne er faldet de sidste fem år. Revisorbranchen bliver både i befolkningen og i erhvervslivet set som garant for at virksomhederne overholder love og regler. Branchen er klar til at tage et større ansvar og levere mere tillid i fremtiden, udtaler brancheforeningens formand, statsautoriseret revisor Peter Gath.


Billede af Anders Lau

Anders Lau Pressechef
nyn@sfe.qx 4193 9147


Billede af Camilla Hesselby

Camilla Hesselby Vicedirektør
pur@sfe.qx 2556 4196Mere end hver tredje dansker har mindre tillid til dansk erhvervsliv i dag end for fem år siden. For bankernes vedkommende er det syv ud af 10 danskere, der udtrykker, at de har mindre tillid til bankerne end for fem år siden. 

Befolkningens lavere tillid kommer blandt andet til udtryk ved at det kun er godt hver tredje dansker, der i høj grad mener, at virksomhederne overholder love og regler. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan befolkningen, investorerne og virksomhederne ser på erhvervslivets evne til at overholde landets love og regler. Spørger man virksomhederne selv er det ikke overraskende hele syv ud af 10, der mener at virksomhederne overholder love og regler. Næsten en tredjedel mener dog samtidig at det kniber med regelefterlevelsen.

Det er konklusionen på en ny undersøgelse som analyseinstituttet Wilke har udarbejdet for FSR – danske revisorer, som bliver offentliggjort i forbindelse med Revisorbranchens Årsmøde i dag den 10. september 2019. Undersøgelsen baserer sig på 1001 telefoninterview blandt danskere fra 18 år og opefter. Som en delundersøgelse er der desuden gennemført interviews med 194 økonomiansvarlige i danske virksomheder og yderligere 55 repræsentanter for investorer og kreditinstitutter.

Graf

Administrerende direktør i FSR – danske revisorer har følgende kommentar:

”Undersøgelsen viser, at der grundlæggende er lav tillid i befolkningen til, at erhvervslivet overholder landets love og regler. Det er ikke så overraskende i lyset af de mange sager om snyd og skatteunddragelse de senere år. Undersøgelsen viser samtidig, at tilliden til erhvervslivet generelt er faldet over de sidste fem år. Hver femte virksomhed har således mindre tillid til erhvervslivet end tidligere. Det er bekymrende al den stund, at tillid er en konkurrenceparameter, der er forudsætning for vores vækst og velstand og for landets muligheder for at tiltrække investeringer fra udlandet”.

Graf

Resultatet af undersøgelsen viser også, at revisorbranchen generelt nyder høj tillid blandt befolkningen og i erhvervslivet. Direkte adspurgt peger befolkningen på revisorerne som den gruppe, der næstefter myndighederne er den bedste garant for at virksomhederne overholder love og regler. Blandt virksomheder og investorer/kreditgivere ses revisorerne ligeledes som den næststørste garant for regelefterlevelsen næstefter virksomhederne selv.

Graf

FSR – danske revisorers formand Peter Gath, er tilfreds med, at branchen generelt nyder stor tillid hos befolkningen og hos erhvervslivet, men han påpeger samtidig, at det er en tillid, som forpligter: 

”Tillid er ikke noget vi kan snakke os til. Det er ikke en branding øvelse. Tillid er noget man gør sig fortjent til. Det kræver handling. Forudsætningen for, at vi også i fremtiden bliver opfattet som garanter for ordentlighed og troværdighed er, at vi står vagt om den høje kvalitet som revisorerne leverer og den tillid, som branchen nyder i offentligheden”, siger Peter Gath.

Formanden peger på, at revisorbranchen er klar til at tage et større ansvar og levere mere tillid i fremtiden.

”I dag fremlægger vi en række konkrete initiativer, der sigter på at styrke tilliden til branchen. Blandt andet lægger vi op til at styrke den offentlige kontrol med branchens kvalitet. En stærk offentlig kvalitetskontrol er afgørende for at vi fortsat bliver betragtet som offentlighedens tillidsrepræsentant. Et andet initiativ handler om at skabe ensartede regler for alle skatterådgivere. Det er fx et etisk kodeks for alle, der hjælper virksomhederne med deres skattesager - både revisorer, advokater, bankrådgivere og andre, der i dag ikke er underlagt regler og tilsyn”, siger Peter Gath.

Læs tillidsanalysen

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber