28. april 2022

Indblik Portræt af et SMV-kontor

Vokseværk i Vesthimmerland

Danrevi i Løgstør har vokseværk. Siden 2017 er antallet af medarbejdere næsten fordoblet, og partner Tom Cortsen forudser, at væksten vil fortsætte de kommende år.


SIGNATUR

Tom Cortsen. Foto: Jesper Voldgaard

Tekst og foto/ Jan Wie, kommunikationschef FSR – danske revisorer

Når vinteren er omme, og kalenderbladene viser april, vågner Løgstør af dvalen og skyder sommersæsonen i gang med den berømte Muslingehøstfest på havnen og ned gennem byens hovedgade.

I hovedgaden ligger en bygning, som engang husede Banken for Løgstør og Omegn. På bygningens første etage flyttede Danrevi Løgstør I/S ind i 2017 med en besætning på fem medarbejdere. I dag fem år efter har revisionsfirmaet 11 ansatte med de to partnere Tom Cortsen (SR) og Jens Hedegaard (RR) i spidsen. Kartoteket tæller i dag cirka 400 kunder, som fordeler sig over en bred palet af brancher og størrelser. Tidligere befandt stort set alle kunderne sig i lokalområdet, men nu er den geografiske spredning stor, og kundemøderne foregår både i Aarhus, København og Aalborg.

Kontorets første statsautoriserede revisor

I 2012 ankom bysbarnet Tom Cortsen til revisionsfirmaet efter et par år i BDO Aalborg. Tom Cortsen afsluttede sin cand.merc.aud. i løbet af det første år og kastede sig ud i uddannelsen til statsautoriseret revisor. Det var første gang i den dengang registrerede revisionsvirksomheds efterhånden 50 år lange historie, at en medarbejder bevægede sig ud på så dybt vand og prøvede kræfter med en af landets mest krævende uddannelser. Anstrengelserne blev kronet i november 2015 på Børsen i København, hvor Tom Cortsen sammen med 57 andre kom igennem nåleøjet og kunne kalde sig statsautoriseret revisor. Cirka et års tid efter købte Tom Cortsen en tidligere partner ud og har siden da sammen med Jens Hedegaard ejet og drevet virksomheden. De to partnere har siden da sat turbo på udviklingen, har skiftet adresse og givet kontoret et tidssvarende og moderne udtryk.

Turbulente år

De seneste fem år har været hektiske, og udviklingen har taget fart. Uden at have gjort de helt store armbevægelser hvad angår markedsføring og opsøgende salg er kundemassen steget ganske voldsomt, og omsætningsfremgangen er fulgt med. Særligt perioden fra marts 2020 frem til april 2022 har været ekstraordinært travle, selvfølgelig mest af alt på grund af de opgaver, som coronahjælpepakkerne kastede af sig ud over de sædvanlige opgaver.

”Vi kunne slet ikke følge med, da arbejdspresset i forhold til coronaen indfandt sig. Alle medarbejdere skulle jo i foråret 2020 stadig lave regnskaber, men oven i det skulle halvdelen af vores kunder også bruge os i forbindelse med hjælpepakkerne. I de måneder tog vores medarbejdere virkelig mange overarbejdstimer, og det var jo ikke det, der var planen. Vi ønsker at have en arbejdsplads, hvor man arbejder 37 timer om ugen. Men når man hele tiden får nye kunder og samtidig skal holde biksen kørende, så kræver det meget velvilje. Heldigvis ser det ud til, at de sidste slutafregninger snart er færdige”, forklarer Tom Cortsen.   

Kunderne kommer af sig selv

I det hele taget oplever Danrevi Løgstør, at mængden af kunder og arbejdsopgaver til stadighed stiger, selv om salgs- og markedsføringsindsatsen er minimal. De mange nye kunder henvender sig typisk gennem det netværk, som revisionskontoret og partnerne allerede har i dag.

”Kunderne kommer af sig selv. Vi oplever, at mund-til-mund metoden er vores primære markedsføringskanal. I morgen har jeg tre indledende møder med helt nye kunder. For alle tre gælder, at det er vores nuværende kunder, som har anbefalet os til virksomhedsejere, som søger en ny revisor. Det er meget mere værd, end de reklamekroner vi ellers kunne ende med at spytte ud”, fortæller Tom Cortsen og tilføjer, at kundetilstrømningen nu ikke kun gælder nærområdet, men at kunder fra Sjælland og øerne også har meldt deres ankomst. Det har ikke været en bevidst strategi at have kunder i hele landet, men det glæder Tom Cortsen at kunne kalde sig landsdækkende.

Mangel på arbejdskraft

Til forskel fra kundetilstrømningen ser det lidt vanskeligere ud i forhold til at rekruttere medarbejdere. Hele branchen er i øjeblikket ramt af mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det mærker Danrevi Løgstør også:

”I forlængelse af de mange nye kunder er det jo vigtigt også at kunne skaffe de nye medarbejdere. Det er dér, vi er udfordret nu i takt med, at der er mange, der forlader branchen. Både de underskrivende revisorer og andre revisorer, som har været fem år i branchen. De er trætte af at arbejde dag ud og dag ind. Det gider de ikke, og så kan de i stedet få et controller-job, hvor de kan få den samme løn, måske endda en højere løn – og kun arbejde 37 timer om ugen. Vi skal derfor overleve på at overbevise nye medarbejdere om, at Løgstør har nogle attraktive muligheder frem for eksempelvis Aalborg”, lyder det fra Tom Cortsen, som samtidig pointerer, at det frem til nu er lykkedes at besætte de nye stillinger med kompetente medarbejdere, som kan sikre den fremtidige vækst.


Blå Bog

Tom Cortsen (42 år)
Læst HA og Cand. Merc. Aud. på Aalborg Universitet.
Startet som trainee hos BDO i Aalborg og tog derefter til Danrevi i Løgstør. Bestod revisoreksamen i 2015 og blev partner i Danrevi i Løgstør året efter.
Vejleder og eksaminator på cand.merc.aud.-studiet på Aalborg Universitet.

Tom Cortsen bor fem minutter fra kontoret, er gift og har fire børn. I fritiden går turen blandt andet til grønsværen som ungdomstræner i Løgstør IF. 

SIGNATUR

I hovedgaden i Løgstør, hvor den berømte Muslingehøstfest finder sted, har Danrevi Løgstør kontor. Foto: Jesper Voldgaard

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber