Skat

04. juli 2019

Høring af forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste - Moms

Skat EU og international Høringssvar

02. maj 2019

Høring af direktivforslag, forordningsforslag og afgørelsesforslag om punktafgifter

FSR - danske revisorer har den 24. august 2018 afgivet bemærkninger til direktivforslag KOM (2018) 346, forordningsforslag KOM (2018) 349 og afgørelsesforslag KOM (2018) 341.

Skat EU og international Høringssvar

30. april 2019

Høring vedr. lovudkast om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer

Den 30. juli 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovudkastet om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer.

Skat EU og international Høringssvar

23. april 2019

Høring om forslag til direktiver vedr. fællesskattesystem på indtægter fra levering af digtale ydelser og selskabsbeskatning

FSR - danske revisorer har den 3. maj 2018 afgivet bemærkninger til forslaget til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester KOM(2018)148, og...

Skat EU og international Høringssvar

07. august 2017

Høring om forslag til ændring af Rådets direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet

FSR - danske revisorer har den 7. august 2017 afgivet bemærkninger til Skatteministeriet i forbindelse med forslag til ændring af Rådets direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatnings...

Skat EU og international Høringssvar