Skat

17. april 2020

Vejledning om indberetning af grænseoverskridende ordninger (DAC 6) er offentliggjort

Skattestyrelsen har 17. april offentliggjort vejledningen til indberetning af grænseoverskridende ordninger. Vejledningen er opbygget i stil med Den juridiske vejledning, men er indtil videre en separ...

Skat EU og international Lovgivning/regler Domme/afgørelser/praksis

19. februar 2020

EUs liste over ikke-samarbejdsvillige lande er opdateret

Den 18. februar 2020 besluttede ECOFIN at tilføje fire lande til EUs sortliste over skattely.

Skat EU og international Andet

04. juli 2019

Høring om anvendelse af multilateral konvention til hindring af skatteudhuling og overskudsflytning

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til forslag til lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudh...

Skat EU og international Høringssvar

04. juli 2019

Høring af forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste

FSR - danske revisorer har afgivet bemærkninger til forordnings- og direktivforslag om betalingstjeneste - Moms

Skat EU og international Høringssvar

02. maj 2019

Høring af direktivforslag, forordningsforslag og afgørelsesforslag om punktafgifter

FSR - danske revisorer har den 24. august 2018 afgivet bemærkninger til direktivforslag KOM (2018) 346, forordningsforslag KOM (2018) 349 og afgørelsesforslag KOM (2018) 341.

Skat EU og international Høringssvar

30. april 2019

Høring vedr. lovudkast om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer

Den 30. juli 2018 afgav FSR - danske revisorer bemærkninger til lovudkastet om implementering af direktiv om skattetvistbilæggelsesmekanismer.

Skat EU og international Høringssvar

23. april 2019

Høring om forslag til direktiver vedr. fællesskattesystem på indtægter fra levering af digtale ydelser og selskabsbeskatning

FSR - danske revisorer har den 3. maj 2018 afgivet bemærkninger til forslaget til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester KOM(2018)148, og...

Skat EU og international Høringssvar