Skat

06. februar 2024

Skatterådet afviser momsfradrag for udgifter til renovering af parkeringsplads

Efter reglerne i momsloven er der ikke ret til fradrag for udgifter til renovering af medarbejderparkeringspladser. Det fastslår Skatterådet i et bindende svar.

Skat Moms told og afgifter

19. januar 2024

Ny dom fra Vestre Landsret giver bilforhandler medhold i nedsættelse af registreringsafgift på demobiler

Vestre Landsret har i en ny dom givet en bilforhandler medhold i, at forhandleren ikke skulle efterbetale yderligere 2.654.708 kroner i registreringsafgift og moms til Skattestyrelsen ved salg af demo...

Skat Moms told og afgifter Domme/afgørelser/praksis

04. januar 2024

Regnefejl i registreringsafgiften for elbiler

I forbindelse med årsskiftet har der været en regnefejl i bundfradraget ved beregning af registreringsafgiften for elbiler. Motorstyrelsen meddeler FSR – danske revisorer, at fejlen bør være rettet fr...

Skat Moms told og afgifter

22. november 2023

December rimer på jul. Og for 156.000 virksomheder - også på moms

Hvis du har egen virksomhed med kvartalsmoms, så starter julemåneden med en momsfrist. I alt skal 156.000 virksomheder indberette og betale moms for tredje kvartal 2023 senest 1. december. En række re...

Skat Moms told og afgifter

15. november 2023

Glæde over ny aftale, som bremser voldsomme stigninger i dækningsafgift

Med en redning på målstregen har forligskredsen bag de nye ejendomsskatter aftalt, at dækningsafgiften på erhvervsejendomme årligt ikke kan stige med mere end 10 procent. Dermed beskyttes tusindvis af...

Skat Moms told og afgifter

24. oktober 2023

Høringssvar om lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme

FSR – danske revisorer har i oktober afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om lempelse af energiafgiften for hotellers rumvarme og nedsættelse af tærskler for indberetning af statsstøt...

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

03. oktober 2023

Nyt Motorregister blev lanceret i september

Motorregistret under Skatteforvaltningen blev i september nydesignet for at tage højde for lov om vejafgift for lastbiler. Nye funktioner er kommet til, mens andre er udgået. Læs om ændringerne i denn...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat