Skat

25. oktober 2022

Kender du Moms One Stop Shop-ordningen?

Har du kunder, der sælger varer og elektroniske ydelser til private i andre EU-lande, kan de nøjes med at håndtere moms i ét EU-land.

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

27. september 2022

Udkast til styresignaler om momsfritagelse af undervisning kan gøre fitness dyrere

FSR – danske revisorer har den 15. september i samarbejde med organisationens Momsarbejdsgruppe afgivet bemærkninger til udkast til tre styresignaler om momsfritagelse af undervisning.

Skat Moms told og afgifter

06. september 2022

Fire udkast til styresignaler sender momsregning til investeringsforeningerne

FSR – danske revisorer har den 1. september i sædvanligt tæt samarbejde med organisationens Momsarbejdsgruppe afgivet bemærkninger til udkast til fire styresignaler om afgrænsningen af momsfritagelsen...

Skat Moms told og afgifter

23. august 2022

Momsfristen den 1. september nærmer sig

Skattestyrelsens opgørelser viser, at 475.000 virksomheder skal indberette moms senest den 1. september - denne gang både virksomheder med halvårsfrist og kvartalsfrist.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

19. oktober 2021

Husk at den nye Moms One Stop Shop er åben for registrering

Hvis en virksomhed, der sælger til private i EU for over 10.000 euro, ikke benytter Moms One Stop Shop-ordningen, skal virksomheden angive og afregne moms i det land, hvor forbrugeren bor. Med den nye...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat Info fra skat

17. juni 2021

Nye fælles EU-momsregler for fjernsalg

Nu træder de nye momsregler, der har betydning for virksomheder med fjernsalg til private i kraft. Reglerne har blandt andet har til hensigt at mindske virksomhedernes administration ved at gøre det n...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

17. juni 2021

Toldstyrelsen åbner telefonsluse, hvor de svarer på virksomhedernes tekniske spørgsmål til udvikling og implementering af nye toldsystemer

I bestræbelsen på at sikre overgangen til nye toldsystemer, der kan håndtere de nye fælles krav i EU har Toldstyrelsen åbnet for en telefonsluse. Slusen er bemandet med fagpersoner, som svarer på tekn...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat