Skat
Nyheder Moms told og afgifter

07. maj 2020

Nye regler om udtagningsmoms træder ikke i kraft 1. juni 2020

Folketinget vedtog i november 2019 nye regler for udtagningsmoms. Da loven blev vedtaget var ikrafttrædelsen forventeligt 1. juni 2020. FSR kan nu fortælle, at reglerne ikke træder i kraft 1. juni 202...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

16. april 2020

Offentliggørelse af retningslinjer for bedømmelse af originalitetskravet for veterankøretøjer udskydes

Motorstyrelsen tilkendegav i december, at man ville offentliggøre retningslinjer for bedømmelsen af originalitetskravet for veterankøretøjer. Offentliggørelsen af retningslinjer udskydes efter, at ska...

Skat Moms told og afgifter

19. februar 2020

Husk indberetning af virksomheders skyldige moms

Skattestyrelsen gør opmærksom på, at flere virksomheder har fejl i registreringen af skyldig moms. I nyheden kan du læse mere om, hvilken rubrik virksomheder skal foretage indberetning af skyldig moms...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

11. december 2019

Skattestyrelsen har ændret i TastSelv Erhverv, når man registrerer sig som momspligtig tilbage i tid

Den 10. december 2019 ændrede Skattestyrelsen i TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan angive samlet på flere perioder, når en virksomhed registrerer sig tilbage i tid.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

02. december 2019

Danske virksomheder skal betale danske afgifter, når der købes billigt over grænsen

Virksomheder risikerer en stor regning, hvis man begiver sig over grænsen for at købe billige varer. Dermed kan de ansattes julegave eller julefrokostens drikkevarer hurtigt blive en dyr fornøjelse.

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

22. juli 2019

Høring om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

FSR - danske revisorer har den 27. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om ændring af betalingsfristen i forbindelse med positive rettelsesangivelser, foranlediget af debitor selv

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring

FSR - danske revisorer har den 7. juni 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal om præcisering af praksis ved genoptagelse af EU-domstolens afgørelser i høring.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring vedr. styresignal om opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand- og spildevandsselskaber

FSR - danske revisorer har den 27. maj 2019 afgivet bemærkninger til udkast til styresignal vedr. genoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i vand...

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring om ændring af bekendtgørelse om registreringsafgift

FSR - danske revisorer har den 24. maj 2019 afgivet bemærkninger til ændringsforslaget af bekendtgørelse om registreringsafgift.

Skat Moms told og afgifter Høringssvar

22. juli 2019

Høring af lovforslag om ændring af lov om lønsumsafgift m.v. og momsloven

FSR - danske revisorer har den 21. marts 2019 afgivet bemærkninger til lovforslag om ændring af lov om lønsumsafgift m.v. og momsloven (Indførelse af nulmoms på elektronisk leverede aviser m.v.)

Skat Moms told og afgifter Høringssvar