Skat

12. februar 2021

Elafgiften for procesformål og rumvarme bliver ens

Ny lovgivning forsimpler virksomheders opgørelse af strømforbrug i forbindelse med tilbagebetaling af elafgift, da el anvendt til rumvarme bliver sænket til samme niveau som den strøm, der bliver anve...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

22. december 2020

Sådan får dine kunder styr på Brexit

Handler dine kunder med Storbritannien? Den 1. januar 2021 træder de nye toldregler mellem Storbritannien og EU i kraft. Det betyder, at virksomheder skal registreres som importør og eksportør for at ...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

09. december 2020

Aftale om grøn skattereform

Regeringen har indgået en bred aftale med SF, Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en grøn skattereform. Reformen indebærer både øgede energiafgifter og nye skattefradrag, for e...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

08. december 2020

Aftale om Grøn omstilling af vejtransporten

Skatteministeriet offentliggjorde den 4. december aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Grøn omstilling af vejtransporten, som indeholder en række tilt...

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

30. november 2020

Hjælp Toldstyrelsen med svar på Brexit-spørgsmål

Toldstyrelsen gennemfører en spørgeskemaundersøgelse, som kan have relevans for jeres kunder. Spørgeskemaundersøgelsen skal belyse, hvordan Brexit forventes at påvirke danske import- og eksportvirksom...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

21. oktober 2020

Din kunde kan være med til at præge det nye toldangivelsessystem

Toldstyrelsen udvikler et nyt toldangivelsessystem, der lever op til EU's toldkodeks. Lige nu søger Toldstyrelsen virksomheder til at deltage i en brugerundersøgelse af det nye toldangivelsessystem.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

20. oktober 2020

10.000 virksomheder får brev fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har fokus på virksomheder, der har solgt momsfri varer til EU i 2020, og går i gang med en større oplysningskampagne. Skattestyrelsen tilskriver i første omgang 10.000 virksomheder, so...

Skat Moms told og afgifter Info fra skat