Skat

01. februar 2023

Forkerte eller manglende målinger af forbrug og fordeling af brændsler kan blive dyrt – særlig relevant for dig, der har kunder i industri- og fødevarebranchen

Skattestyrelsen har gjort FSR – danske revisorer opmærksom på, at mange virksomheder i for eksempel industri- og fødevarebranchen foretager fejl i målingerne af forbrug og fordeling af brændsler, for ...

Skat Moms told og afgifter

23. november 2022

Nye registreringsregler ved forsendelse af punktafgiftspligtige varer mellem EU-lande fra februar 2023

Har du kunder, der handler med punktafgiftspligtige varer på tværs af landegrænser, skal de være opmærksomme på nye registreringsregler.

Skat Moms told og afgifter

15. november 2022

Få styr på momsen inden 1. december

Omkring 140.000 virksomheder har ifølge Skattestyrelsen frist for at indberette moms for 3. kvartal 2022 senest 1. december. En overskridelse af fristen kan medføre en afgift og kan også have konsekve...

Skat Moms told og afgifter

09. november 2022

Kender du reglerne for kantinemoms?

Har du kunder, der mod betaling tilbyder frokostordning til sine medarbejdere? Så er virksomheden sandsynligvis omfattet af de særlige regler for kantinemoms.

Skat Moms told og afgifter Info fra skat

25. oktober 2022

Kender du Moms One Stop Shop-ordningen?

Har du kunder, der sælger varer og elektroniske ydelser til private i andre EU-lande, kan de nøjes med at håndtere moms i ét EU-land.

Skat Moms told og afgifter Lovgivning/regler

27. september 2022

Udkast til styresignaler om momsfritagelse af undervisning kan gøre fitness dyrere

FSR – danske revisorer har den 15. september i samarbejde med organisationens Momsarbejdsgruppe afgivet bemærkninger til udkast til tre styresignaler om momsfritagelse af undervisning.

Skat Moms told og afgifter

06. september 2022

Fire udkast til styresignaler sender momsregning til investeringsforeningerne

FSR – danske revisorer har den 1. september i sædvanligt tæt samarbejde med organisationens Momsarbejdsgruppe afgivet bemærkninger til udkast til fire styresignaler om afgrænsningen af momsfritagelsen...

Skat Moms told og afgifter