Skat

08. juli 2021

Ny proces når man anmoder om genoptagelse

FSR – danske revisorer har været i dialog med Skattestyrelsen vedrørende anmodning om genoptagelse som selskab. Dette sker i forbindelse med, at Skattestyrelsen har ændret i processen for at anmode om...

Skat Skat Info fra skat

22. juni 2021

Nu bliver det nemmere at søge om beskatning efter forskerskatteordningen

Med en ny digital ansøgningsblanket bliver det nemmere at søge om beskatning efter den særlige forskerordning. Ansøgningsblanketten er tilgængelig for borgere, arbejdsgivere og rådgivere.

Skat Skat Info fra skat

17. maj 2021

Erhvervslivets oplysningsfrister er forlænget til den 1. september 2021

Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristen (selvangivelsen) for selskaber og selvstændig erhvervsdrivende til 1. september 2021. Fristen for betaling af restskat er desværre ikke i blandt de forl...

Skat Skat Info fra skat

08. maj 2021

Større virksomheder skal huske at indsende skattespecifikationer til Skattestyrelsen

Større virksomheder skal være opmærksomme på skattespecifikationer, der fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til Skattestyrelsen. Det ...

Skat Skat Info fra skat

07. maj 2021

Husk momsfristen den 1. juni

Senest den 1. juni skal der indberettes moms for første kvartal 2021. Det er muligt at låne det beløb, der indberettes for denne periode. For at kunne få lånet kræves det, at man indberetter indenfor ...

Skat Skat Info fra skat

04. maj 2021

Vejledning om klageadgangen for erhvervsejendomme

Vurderingsstyrelsen er begyndt at sende breve ud til en række ejere om, at det er muligt at klage over de historiske vurderinger. I forlængelse af dette, har Skatteankestyrelsen oprettet en side med v...

Skat Skat Info fra skat

29. april 2021

10.000 selskaber modtager brev fra Skattestyrelsen om dokumentationspligt for koncerninterne transaktioner

Skattestyrelsen har sendt brev til ca. 10.000 danske selskaber, som for indkomståret 2019 oplyste, at de var dokumentationspligtige for koncerninterne transaktioner. Skattestyrelsen sender til yderlig...

Skat Skat Info fra skat