Skat

01. september 2021

Vurderingsstyrelsen tager først skridt mod nye ejendomsvurderingerne i dag

Vurderingsstyrelsen sender i dag deklarationsmeddelelse ud til ejere af 50.000 parcel- og rækkehuse. Det er første skridt i en lang rejse. I midt oktober udsendes de første ejendomsvurdering til de sa...

Skat Skat Info fra skat

10. august 2021

Lovforslag om renter er på vej

Skatteministeren tilkendegiver, at reglerne om rentefradrag i forbindelse med gældseftergivelse er så komplekse, at der formentlig vil komme et lovforslag, der præciserer retstillingen. Lovforslaget f...

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat

12. juli 2021

Fokus på angivelsesfrekvenser – risiko for lånopsigelse

Skattestyrelsen henleder opmærksomheden på, at der er fokus på angivelsesfrekvenser eftersom konsekvensen ved manglende angivelse kan være, at virksomheden får opsagt deres lån.

Skat Skat Info fra skat

08. juli 2021

Ny proces når man anmoder om genoptagelse

FSR – danske revisorer har været i dialog med Skattestyrelsen vedrørende anmodning om genoptagelse som selskab. Dette sker i forbindelse med, at Skattestyrelsen har ændret i processen for at anmode om...

Skat Skat Info fra skat

22. juni 2021

Nu bliver det nemmere at søge om beskatning efter forskerskatteordningen

Med en ny digital ansøgningsblanket bliver det nemmere at søge om beskatning efter den særlige forskerordning. Ansøgningsblanketten er tilgængelig for borgere, arbejdsgivere og rådgivere.

Skat Skat Info fra skat

17. maj 2021

Erhvervslivets oplysningsfrister er forlænget til den 1. september 2021

Skattestyrelsen har forlænget oplysningsfristen (selvangivelsen) for selskaber og selvstændig erhvervsdrivende til 1. september 2021. Fristen for betaling af restskat er desværre ikke i blandt de forl...

Skat Skat Info fra skat

08. maj 2021

Større virksomheder skal huske at indsende skattespecifikationer til Skattestyrelsen

Større virksomheder skal være opmærksomme på skattespecifikationer, der fremgår af mindstekravsbekendtgørelsens kapitel 3. Alle påkrævede skattespecifikationer skal indsendes til Skattestyrelsen. Det ...

Skat Skat Info fra skat