Skat

24. januar 2023

Skattestyrelsen øger kontrol af virksomheder, der arbejder med revision

Virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder, der arbejder med revision, bogføring, skatterådgivning og juridisk rådgivning, kan forvente at blive underlagt øget skattekontrol i den kommende t...

Skat Skat Info fra skat

20. december 2022

Varsel: TastSelvSelskab (DIAS) er ikke tilgængeligt fra den 2. januar til den 9. januar 2023

Varsel fra Skattestyrelsen med særlig interesse for dig, der har kunder med ”skævt” regnskabsår i forhold til kalenderåret.

Skat Skat Info fra skat

13. december 2022

Indtægtsloft på elproduktion – et midlertidigt nødindgreb

Med virkning fra den 1. december 2022 vedtog EU i september en forordning om et midlertidigt nødindgreb, der har til formål at imødegå høje energipriser.

Skat Skat Lovgivning/regler Info fra skat

30. november 2022

Fejl i transfer pricing-indberetningsmodulet

Har din kunde fået fristforlængelse med indberetning af transfer pricing-dokumentationen, før oplysningsskemaet er udfyldt? I så fald oplever du måske problemer, når du på vegne af kunden angiver, a...

Skat Skat Info fra skat

20. september 2022

Sammen kan vi nedbringe sagsbehandlingstiden for genoptagelsessager

Skattestyrelsen har indført en ”fast track-ordning” for indberetning af genoptagelsesanmodninger, som kan nedbringe ventetiden. Skattestyrelsen har i den forbindelse rettet henvendelse til FSR – dansk...

Skat Skat Info fra skat

06. juli 2022

Husk oplysningsfrist den 7. juli

På grund af driftsproblemer hos NETS valgte Skattestyrelsen i sidste uge at udskyde oplysningsfristen til den 7. juli, men de mangler fortsat 40.000 oplysningsskemaer.

Skat Skat Info fra skat

11. februar 2022

Danmark og Frankrig indgår aftale om dobbeltbeskatningsoverenskomst

Danmark har indgået en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig. Aftalen betyder blandt andet at bosiddende danske pensionister i Frankrig, ikke skal dobbeltbeskattes af deres pension. Aftalen f...

Skat Skat Info fra skat