Skat

07. maj 2021

Husk momsfristen den 1. juni

Senest den 1. juni skal der indberettes moms for første kvartal 2021. Det er muligt at låne det beløb, der indberettes for denne periode. For at kunne få lånet kræves det, at man indberetter indenfor ...

Skat Skat Info fra skat

04. maj 2021

Vejledning om klageadgangen for erhvervsejendomme

Vurderingsstyrelsen er begyndt at sende breve ud til en række ejere om, at det er muligt at klage over de historiske vurderinger. I forlængelse af dette, har Skatteankestyrelsen oprettet en side med v...

Skat Skat Info fra skat

29. april 2021

10.000 selskaber modtager brev fra Skattestyrelsen om dokumentationspligt for koncerninterne transaktioner

Skattestyrelsen har sendt brev til ca. 10.000 danske selskaber, som for indkomståret 2019 oplyste, at de var dokumentationspligtige for koncerninterne transaktioner. Skattestyrelsen sender til yderlig...

Skat Skat Info fra skat

29. april 2021

Fristen for hovedaktionærs indberetning af kontrollerede transaktioner forlænges

Skattestyrelsen har forlænget fristen for hovedaktionærens indberetning af kontrollerede transaktioner, så indberetningen følger selskabets oplysningspligt.

Skat Skat Info fra skat

21. april 2021

Nyt skema til indberetning af kontrollerede transaktioner

Skattestyrelsen har lagt en ny blanket på skat.dk til brug for indberetning af kontrollerede transaktioner for aktionærer med mere end 50 pct. ejerskab. Skemaet er digitalt og indeholder forbedringer ...

Skat Skat Info fra skat

15. april 2021

Tips og tricks til indberetning af oplysningsskemaet 2020

Skattestyrelsen har udarbejdet en tips og tricks til oplysningsskemaet. Få gode råd i forbindelse med indberetning og dannelse af årsopgørelsen for indkomståret 2020.

Skat Skat Info fra skat

12. april 2021

Skattestyrelsen retter henvendelse til Sverige vedrørende nye skatteregler

Sverige indførte den 1. januar 2021 nye skatteregler om bl.a. registrering for visse udenlandske arbejdsgivere, som arbejder i Sverige. Skatteministeren har i forbindelse med et spørgsmål til Folketin...

Skat Skat Info fra skat