11. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden Historisk

COVID-19 BA-lån hos Vækstfonden

Business angel matching-lån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder under COVID-19-krisen. Ordningen har åbent for ansøgninger.


Billede af Heidi Roger Martens

Heidi Roger Martens Chefkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165

Artiklen er oprindeligt skrevet af en anden medarbejderBusiness angel matching-lån (BA-lån) er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til tidlige danske iværksættervirksomheder under COVID-19-krisen.

Kun godkendte business angels

Business angels, der kan investere via BA-lån skal være godkendt af Vækstfonden. 

Vækstfonden gennemfører en due diligence på hver business angel inden godkendelse.

Læs mere om Vækstfondens godkendelse af business angels på Vækstfondens hjemmeside

Krav til virksomhederne og business angel

Lånet kan ydes til små og mellemstore selskaber, og de er jf. Vækstfonden typisk i pre-seed eller seedstadiet.

Selskabet skal være underlagt revisionspligt og have valgt en revisor. Hvis relevant kan dette kriterie iagttages i forbindelse med BA'erens investering.

BA'eren må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet på tidspunktet for låneanmodningen.

Ba'eren accepterer endvidere en lang række forpligtelser i forhold til salg / yderligere investering i kapitalandele i selskabet, syndikeringsbegrænsning med videre.

Lånestørrelse

BA-lånet er på mellem 250.000 og 12 mio. kr. pr. selskab. 

Medfinansiering

Business angelsinvesteringen matches med et lån i forholdet 1:3 for lån under 7,5 mio. kr. og med 1:1 for lån over 7,5 mio. kr. 

Lånet ydes direkte til selskabet.

Pris og andre vilkår

Lånet udbetales til selskabet, når der foreligger dokumentation for, at BA'erens investering er gennemført. 

Løbetiden er 6 år.

Tilbagebetalingsprofilen:

* Afdragsfrihed de første tre år

* Rentebetalinger oprulles de første tre år

* Annuitetslån med kvartalsvise ydelser fra 4 - 6 år

Vækstfonden tager en stiftelsesprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet (dog minimum 10.000 kr.)

Der er ingen krav om sikkerheder.

Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 pct.

Førtidig indfrielse for låntager er mulig.

Opsigelse fra långiver er ikke mulig med mindre der foreligger misligholdelse.

Derudover er der en upside på to gange lånets hovedstol til Vækstfonden hvis en founder eller sælger hele eller dele af sine kapitalandele som overstiger fire gange BA'erens pris for kapitalandelene i forbindelse med BA-lånet. 

Se Vækstfondens standardvilkår og priser her

Ingen lån til kriseramte virksomheder / krav om revisorerklæring 

Vækstfonden må ikke yde BA-lån til kriseramte virksomheder jf. EU's definition.

Det betyder at viksomheder under tre år, det vil sige stiftet 1. januar 2017 eller senere ikke må være under konkursbehandling pr. 31. december 2019, og at virksomheder der er stiftet d. 31. december 2016 eller tidligere ikke må have tabt mere end 50 procent af den tegnede kapital.

Hvis virksomheden har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen pr. 31. december 2019, kan virksomheden efterfølgende reetablere egenkapitalen således at den udgør minimum halvdelen af selskabskapitalen. 

Dette kræver jf. Vækstfonden en "mellembalance fra en statsautoriseret revisor". FSR - danske revisorer afklarer med Vækstfonden hvad dette indebærer.

Nedenstående grafik er udarbejdet af Vækstfonden, som illustration af, hvornår en virksomhed er kriseramt jf. EU's definition.

Ansøgning

Alle investeringsbeslutninger træffes af den enkelte business angel, og lånet udstedes automatisk af Vækstfonden direkte til virksomheden, såfremt kriterierne er opfyldt.

Tidshorisont behandling af låneansøgning

Efter modtagelse af låneanmodning inkl. bilag går der i følge Vækstfonden cirka tre dage før, der kan gives tilsagn/afslag.

I følge Vækstfonden vil der ved godkendelse af låneanmodningen normalt ske udbetaling inden for cirka to uger.

Vækstfonden giver kun som udgangspunkt kun afslag såfremt kriterierne for virksomheden ikke er opfyldt. Der kan dog ske afslag grundet andre forhold.

Læs mere

Læs mere om Vækstfondens COVID-19 Startlån og COVID-19 Investorlån og Vækstfondens øvrige muligheder for at hjælpe COVID-19-ramte virksomheder eller se en sammenligning af alle Vækstfondens finansieringsmuligheder her (pdf-fil).

Eller kontakt Vækstfonden på BAdebt@vf.dk for at høre nærmere.

 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber