13. maj 2020

Corona Hjælpepakker - Vækstfonden Historisk

COVID-19 Syndikeringslån hos Vækstfonden

COVID-19 Syndikeringslån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til modne startups. Ordningen er ikke åben for ansøgninger endnu.


Billede af Heidi Roger Martens

Heidi Roger Martens Chefkonsulent, cand.merc.aud.
uez@sfe.qx 4193 3165

Artiklen er oprindeligt skrevet af en anden medarbejderCOVID-19 Syndikeringslån er en del af Vækstfondens indsats for at sikre risikovillig kapital til modne startups, der mangler likviditet som følge af COVID-19.

Med lånefaciliteten giver Vækstfonden godkendte investorer som eksempelvis venturefonde og familiekontorer mulighed for at matche investeringer med et lån.

Ordningen er ikke åben for ansøgninger endnu. 

Ordningen løber frem til og med 31. december 2020.

Kun godkendte investorer

Syndikeringslånet er en lånemulighed til godkendte venturefonde, familiekontorer eller lignende.

Vækstfonden gennemfører en due diligence på hver investor inden godkendelse.

Læs mere om Vækstfondens godkendelse af investorer på Vækstfondens hjemmeside

Krav til virksomhederne og investorer

Lånet kan ydes til danske selskaber.

Selskabet skal have valgt en (godkendt) revisor. Hvis relevant kan dette kriterie iagttages i forbindelse med investors investering.

Investor må ikke have bestemmende indflydelse i selskabet på tidspunktet for låneanmodningen.

Investor accepterer endvidere en lang række forpligtelser i forhold til salg / yderligere investering i kapitalandele i selskabet, syndikeringsbegrænsning med videre.

Lånestørrelse

Syndikeringslånet er på mellem 250.000 og 20 mio. kr. pr. selskab. 

Medfinansiering

Investors investering skal være på minimum 250.000 kr. og matches med et lån i forholdet 1:3 for lån under 7,5 mio. kr. og med 1:1 for lån over 7,5 mio. kr. 

Lånet ydes direkte til selskabet.

Pris og andre vilkår

Lånet udbetales til selskabet, når der foreligger dokumentation for, at investors investering er gennemført. 

Løbetiden er 6 år.

Tilbagebetalingsprofilen:

* Afdragsfrihed de første tre år

* Rentebetalinger oprulles de første tre år

* Annuitetslån med kvartalsvise ydelser fra 4 - 6 år

Vækstfonden tager en stiftelsesprovision på 0,5 pct. af lånebeløbet (dog minimum 10.000 kr.)

Der er ingen krav om sikkerheder.

Renten tager udgangspunkt i Cibor 3 + 5 pct.

Førtidig indfrielse for låntager er mulig.

Opsigelse fra långiver er ikke mulig med mindre der foreligger misligholdelse.

Der er ingen mulighed for udbyttebetaling før lånet er fuldt ud tilbagebetalt.

Derudover er der en upside på en gange lånets hovedstol til Vækstfonden hvis en founder eller sælger hele eller dele af sine kapitalandele som overstiger fire gange investors pris for kapitalandelene i forbindelse med Syndikeringslånet. 

Se Vækstfondens standardvilkår og priser her

Ingen lån til kriseramte virksomheder / krav om revisorerklæring 

Vækstfonden må ikke yde Syndikeringslån til kriseramte virksomheder jf. EU's definition.

Det betyder at viksomheder under tre år, det vil sige stiftet 1. januar 2017 eller senere ikke må være under konkursbehandling pr. 31. december 2019, og at virksomheder der er stiftet d. 31. december 2016 eller tidligere ikke må have tabt mere end 50 procent af den tegnede kapital.

Hvis virksomheden har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen pr. 31. december 2019, kan virksomheden efterfølgende reetablere egenkapitalen således at den udgør minimum halvdelen af selskabskapitalen. 

Dette kræver jf. Vækstfonden en "mellembalance fra en statsautoriseret revisor". FSR - danske revisorer afklarer med Vækstfonden hvad dette indebærer.

Nedenstående grafik er udarbejdet af Vækstfonden, som illustration af, hvornår en virksomhed er kriseramt jf. EU's definition.

Ansøgning

Alle investeringsbeslutninger træffes af den enkelte investor angel, og lånet udstedes automatisk af Vækstfonden direkte til virksomheden, såfremt kriterierne er opfyldt.

Tidshorisont behandling af låneansøgning

Efter modtagelse af låneanmodning inkl. bilag går der i følge Vækstfonden cirka tre dage før, der kan gives tilsagn/afslag.

I følge Vækstfonden vil der ved godkendelse af låneanmodningen normalt ske udbetaling inden for cirka to uger.

Vækstfonden giver kun som udgangspunkt kun afslag såfremt kriterierne for virksomheden ikke er opfyldt. Der kan dog ske afslag grundet andre forhold.

Læs mere

Læs mere om Vækstfondens COVID-19 StartlånCOVID-19 Investorlån, COVID-19 BA-lån og Vækstfondens øvrige muligheder for at hjælpe COVID-19-ramte virksomheder eller se en sammenligning af alle Vækstfondens finansieringsmuligheder her (pdf-fil).

Eller kontakt Vækstfonden på syndikeringslaan@vf.dk for at høre nærmere. 

Gratis medlem?

Medlemsfordele

Faglige nyheder
Rabat på kurser
Arrangementer og events
Person med krydsede arme

Er du ansat i en medlemsvirksomhed, kan du blive gratis interessemedlem

Læs mere om vores medlemskaber