Viser 1 til 10 af totalt 17 resultater
Revision

05. oktober 2020

Anmeldelser til SØIK om muligt misbrug af hjælpepakker fra maj til september 2020

Den 20. september havde SØIK i alt modtaget 116 anmeldelser om muligt misbrug af en eller flere hjælpepakker. Langt de fleste vedrørte lønkompensation med omsætningskompensation for selvstændige på en...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. september 2020

Politisk krav tog revisorernes sommerferie – eller sendte 215 mio. kr. i revisorernes lommer?

Alle ansøgninger om kompensation for faste omkostninger skal ledsages af en erklæring med sikkerhed fra en godkendt revisor. Overskriften refererer til, hvordan et arbejdsramt medlem lidt humoristisk ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

16. september 2020

SØIK advarer underretningspligtige om hvidvask i gennemstrømningsselskaber

SØIK har rundsendt en fortrolig meddelelse til underretningspligtige efter hvidvaskloven, hvor der advares mod de såkaldte gennemstrømningsselskaber, der anvendes af kriminelle til quick and dirty hvi...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

09. september 2020

Sager om corona-misbrug – toppen af isbjerget?

De første sager om misbrug af hjælpepakkerne er nu i retssystemet. Godt, at der rides hurtigt og straffes konsekvent. På den anden side anmelder Hvidvasksekretariatet kun ganske få af de mange indbere...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

07. september 2020

Erhvervsstyrelsens seneste offentliggørelser om hvidvaskkontroller frem til juni 2020

Der var den 30. juni 2020 offentliggjort i alt 67 sagsresumeer i 65 afgørelser om bogførings-/ rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og få ejendomsmæglere og revisorer. Påbud om at forbedre ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

10. juni 2020

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i første kvartal 2020

Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

13. maj 2020

Hvidvasksekretariatet – indberetninger vedrørende corona-kompensationsordningerne

Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger