Viser 1 til 9 af totalt 9 resultater
Revision
Nyheder Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

10. juni 2020

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i første kvartal 2020

Der blev i første kvartal 2020 modtaget i alt 418 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes - en voldsom stigning i forhold til tidligere....

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

13. maj 2020

Hvidvasksekretariatet – indberetninger vedrørende corona-kompensationsordningerne

Den helt særlige situation, som er opstået som følge af corona-krisen og de efterfølgende kompensationsordninger, har skabt et akut behov for, at indberetninger om misbrug er præcise og kan hjælpe med...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

30. september 2019

Erhvervsstyrelsens offentliggørelser om hvidvaskkontroller 27.6.2017 - 13.9.2019

De 18 sagsresumeer fra perioden vedrører kontrol af bogførings-/rådgivningsvirksomheder, virksomhedsoprettere – og en enkelt ejendomsmægler. Tilsynet påbyder at udbedre risikovurderingen for misbrug a...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

04. september 2019

Fortsat stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i andet kvartal 2019

Der blev i andet kvartal 2019 modtaget i alt 21 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14. Der er sålede...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

12. juni 2019

Fortsat stigende tendens i underretninger fra revisorer om hvidvask i første kvartal 2019

Der blev i første kvartal 2019 modtaget i alt 14 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forho...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

11. april 2019

Underretninger om hvidvask i 2018

Der blev i 2018 modtaget i alt 32 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. Der er tale om en betragtelig stigning i forhold til tidliger...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

19. september 2018

Nyhed om kvartalsrapport fra Hvidvasksekretariatet

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har udgivet en rapport fra 1. kvartal 2018. Rapporten omhandler hvidvask af udbytte fra kriminalitet på baggrund af underretnin...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

06. juni 2018

Underretning om hvidvask

Ofte er det flere underretninger fra forskellige virksomheder/personer, der fører til en tiltale om hvidvask eller terrorfinansiering. Derfor er det vigtigt, at revisorerne tager aktivt del i bekæmpel...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger

15. februar 2018

Anmeldelser af mistanker om hvidvask op igennem tiden

Revisorer har traditionelt foretaget meget få anmeldelser af mistænkelige transaktioner. Anmeldelser er jo naturligvis lovens formål. Måske har der været for megen fokus på formalia (identifikation/le...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Underretninger