Viser 1 til 10 af totalt 16 resultater
Revision

29. september 2021

Opdateret implementeringsguide til ISQM 1

IAASB har opdateret og genudgivet deres ”first time implementation guide” til den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. Guiden har til formål at skabe klarhed over de krav, der stilles til revisionsvi...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

06. august 2021

Se eller gense webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1

Over sommeren har IAASB og IFAC afholdt tre af en planlagt serie på fire webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. I kan her se – eller gense – de første tre webinarer og tilmelde jer det...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

04. juni 2021

Nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 – sådan vil FSR – danske revisorer hjælpe jer med implementeringen

De nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 gælder for alle revisionsvirksomheder, store som små, og skal være implementeret den 15. december 2022. I nyheden her kan I få et overblik over indholdet...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

24. september 2020

Nye internationale kvalitetsstandarder vedtaget af IAASB

De nye kvalitetsstandarder, som træder i kraft 15. december 2022, kræver fokus på ledelse og ansvarlighed, kommunikation og gennemsigtighed samt kvalitet og ressourcer i udførelse af opgaverne.

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

27. november 2019

Ny lovforslagspakke stiller strengere krav til revisor som rådgiver end til andre

Ud over at foreslå, at revisorlovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte revisorrådgivning vedrørende hvidvask, indeholder lovforslaget primært hjemler til øgede kontroller inden for regnska...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Lovgivning og standarder

Historisk

03. april 2019

Ærgerligt, at ændring i gebyrstrukturen igen bliver udsat

Erhvervsstyrelsen kommer ikke i mål med en ny struktur for gebyrer til det offentlige tilsyn med revisorerne. De havde ellers stillet i udsigt, at det ville ske med virkning fra i år. Det er vi ærgerl...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

Historisk

25. juni 2018

Ændring i gebyrstrukturen for det offentlige revisortilsyn fra næste år

Erhvervsstyrelsen har udsendt sin bekendtgørelse om gebyrsatserne for 2018. FSR – danske revisorer forventer, at det bliver sidste gang, at den gældende gebyrstruktur anvendes, og at gebyropkrævningen...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

Historisk