Viser 1 til 10 af totalt 21 resultater
Revision

03. april 2019

Ærgerligt, at ændring i gebyrstrukturen igen bliver udsat

Erhvervsstyrelsen kommer ikke i mål med en ny struktur for gebyrer til det offentlige tilsyn med revisorerne. De havde ellers stillet i udsigt, at det ville ske med virkning fra i år. Det er vi ærgerl...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

25. juni 2018

Ændring i gebyrstrukturen for det offentlige revisortilsyn fra næste år

Erhvervsstyrelsen har udsendt sin bekendtgørelse om gebyrsatserne for 2018. FSR – danske revisorer forventer, at det bliver sidste gang, at den gældende gebyrstruktur anvendes, og at gebyropkrævningen...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

14. september 2017

Er du træt af dobbeltgebyrer for kvalitetskontrollen? FSR – danske revisorer har stillet forslag om en mere logisk gebyrstruktur

Den gældende gebyrstruktur er, som FSR – danske revisorer har påpeget ofte, meget uhensigtsmæssig. Foreningen har da også allerede i foråret foreslået en ny mere logisk måde at fordele gebyret på, hvo...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

09. februar 2017

Husk at registrere alle godkendte revisorer i revisionsvirksomheden - krav om årligt gebyr

Alle godkendte revisorer, der er beskæftiget i eller på anden måde tilknyttet en revisionsvirksomhed, skal registreres i revisionsvirksomheden og betale et årligt gebyr til dækning af udgifterne til k...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

08. september 2015

Husk den årlige og løbende interne overvågning (egenkontrol)

Alt for ofte konstateres det i Revisortilsynets lovpligtige kvalitetskontrol, at mindre revisionsvirksomheder ikke i alle tilfælde får udført en årlig dokumenteret efterfølgende intern kontrol af kval...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

03. februar 2015

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl i revision

Erhvervsstyrelsen har netop den 2. marts 2015 offentliggjort sin årsagsanalyse vedrørende fejl i revision. Analysen bygger på en besøgsrække i efteråret 2014 hos mindre revisionsfirmaer, der havde haf...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

28. september 2014

Fokus i kvalitetskontrollen 2014 - Revision af regnskabsmæssige skøn

I kvalitetskontrollen 2014 er tjeklisterne på fokusområder blevet mere pædagogiske i den forstand, at der opdeles mellem planlægningsspørgsmål (der altid skal modsvares af handlinger) og udførelsesspø...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder