Viser 1 til 10 af totalt 18 resultater
Revision

14. juni 2022

Deltag på gratis webinar om implementering af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2

Kvalitetsudvalgets ISQM-arbejdsgruppe afholdt tirsdag den 14. juni et webinar om de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2. Det er stadig muligt at tilmelde sig webinar nr. 2 til august, der har ...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

Historisk

11. maj 2022

Deltag på to gratis webinarer om de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2

Som forberedelse til implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 afholder Kvalitetsudvalgets ISQM-arbejdsgruppe to gratis webinarer i juni og august. Disse har fokus på 1) stand...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

Historisk

29. september 2021

Opdateret implementeringsguide til ISQM 1

IAASB har opdateret og genudgivet deres ”first time implementation guide” til den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. Guiden har til formål at skabe klarhed over de krav, der stilles til revisionsvi...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

06. august 2021

Se eller gense webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1

Over sommeren har IAASB og IFAC afholdt tre af en planlagt serie på fire webinarer om den nye kvalitetsstyringsstandard ISQM 1. I kan her se – eller gense – de første tre webinarer og tilmelde jer det...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

04. juni 2021

Nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 – sådan vil FSR – danske revisorer hjælpe jer med implementeringen

De nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2 gælder for alle revisionsvirksomheder, store som små, og skal være implementeret den 15. december 2022. I nyheden her kan I få et overblik over indholdet...

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

24. september 2020

Nye internationale kvalitetsstandarder vedtaget af IAASB

De nye kvalitetsstandarder, som træder i kraft 15. december 2022, kræver fokus på ledelse og ansvarlighed, kommunikation og gennemsigtighed samt kvalitet og ressourcer i udførelse af opgaverne.

Revision Kvalitet Lovgivning og standarder

27. november 2019

Ny lovforslagspakke stiller strengere krav til revisor som rådgiver end til andre

Ud over at foreslå, at revisorlovens anvendelsesområde udvides til også at omfatte revisorrådgivning vedrørende hvidvask, indeholder lovforslaget primært hjemler til øgede kontroller inden for regnska...

Revision Kvalitet Kvalitetskontrol Lovgivning og standarder

Historisk