Viser 1 til 10 af totalt 18 resultater
Revision

01. juli 2020

Hvidvaskloven vs. whistleblowing efter ”borgerordningen” i forbindelse med corona-hjælpepakkerne

Whistleblowerordningen, der blev indført i erhvervsfremmelovens § 22 a, er en ”borgerordning” for alle. Ordningen indfører således ikke særlige pligter for revisorer, men kan heller aldrig træde i ste...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

23. april 2020

Hvornår er der særlig registreringspligt i Erhvervsstyrelsen ved særlige ydelser?

Medlemmer, der holder op med at drive revisionsvirksomhed, men fortsætter med andre revisoropgaver, er af og til usikre på, om deres virksomhed så bliver omfattet af en særlig registreringspligt efter...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven

15. april 2020

”Fit & proper”-krav til ledelse og reelle ejere i bogførings- og skatterådgivningsvirksomheder

Specielt for virksomheder omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 17 – dvs. virksomheder, der leverer ydelser, som også leveres af advokater, ejendomsmæglere eller revisorer – gælder der en særlig...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Særlige emner

23. marts 2020

Ydelser uden for revisorloven – omfattet af revisors pligter efter hvidvaskloven?

FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Vejledninger

04. marts 2020

Byretsdom: Bøde på 838.000 kr. for overtrædelse af kontantforbuddet

SØIK har den 18. februar offentliggjort en nyhed om en dom ved Byretten i Aarhus, hvor den anklagede ikendtes en ”historisk høj” bøde på 838.000 kr. for overtrædelser af kontantforbuddet ved en lang r...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Hvidvaskloven

03. marts 2020

Kontantforbuddet temaet i højesteretsdom

Højesteretsdommen af 24. april 2019 i sag nr. 174/2018 er et fortolkningsbidrag til rækkevidden af kontantforbuddet. En bilforhandler sanktioneres ikke med bøde i de tilfælde, hvor samme køber samme d...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Hvidvaskloven

27. februar 2020

Erhvervsstyrelsens offentliggørelser om hvidvaskkontroller 27.6. 2017 – 25.2. 2020

De 40 sagsresumeer vedrører kontrol af bogførings-/rådgivningsvirksomheder, virksomheds-oprettere – og et par ejendomsmæglere og en enkelt revisor. Påbud om at udbedre risikovurderingen for misbrug af...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Hvidvaskloven