Viser 1 til 10 af totalt 28 resultater
Revision

31. januar 2022

Erklæringsparadigmer om offentlig revision er nu opdateret

Vi har opdateret erklæringsparadigmerne på det offentlige område. Hent dem her, så du benytter de rette erklæringer.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

08. oktober 2021

Vejledning til bekendtgørelse om kommunal og regional revision – ajourført oktober 2021

Offentligt Udvalg og Etikudvalget har opdateret vejledningen til bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revisors uafhængighed

12. maj 2021

Opdatering af standarder for offentlig revision

Rigsrevisionen har d. 10. maj 2021 offentliggjort opdateringer for henholdsvis SOR 6 og SOR 7, med henblik på at optimere kvaliteten af standarderne. Samtidigt har Rigsrevisionen konsekvensrettet i SO...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

16. april 2021

Ny politisk aftale styrker tilsynet med sociale tilbud

Aftalen skærper kravene til revisor og styrker reaktionsmulighederne i forhold til at gøre brug af revisor.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

16. september 2020

Undersøgelse af revisionskvalitet frie skoler

Læs om resultaterne af FSR – danske revisorers undersøgelse af revisionskvaliteten på skoleområdet, således at du er velforberedt til dine næste revisionsopgaver på området.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

04. juni 2020

FSR søger medlem til vores Udvalg for Revision af Offentlig Virksomhed

FSR – danske revisorer ønsker fuld transparens og lige mulighed for alle foreningens medlemmer for at deltage i udvalgsarbejdet. Derfor annonceres nu muligheden for at indtræde i udvalget og deltage i...

Revision Offentlig sektor Offentlig revision

Historisk

30. januar 2018

Erklæringer om offentlig revision

Hermed offentliggøres 3 erklæringsparadigmer og 9 konkrete eksempler på erklæringer på det offentlige område til brug for regnskabsåret 2017.

Revision Offentlig sektor Offentlig revision Revision

Historisk