Viser 1 til 10 af totalt 13 resultater
Revision

22. marts 2021

Går revisors tavshedspligt forud for oplysningspligt?

Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

08. februar 2021

Hvidvask 2020 - Vejledning fra SØIK, PET, Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet, Rigsrevisionen og EU

Her kan du finde diverse input til hvidvask fra offentlige myndigheder fra 2020.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

26. januar 2021

Ny quick guide til vurdering af risikoen for at blive misbrugt til hvidvask/terrorfinansiering

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt guiden ”Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering”. Guiden er især henvendt til mindre virksomheder inden fo...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

04. november 2020

Opdateret hvidvaskvejledning fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har netop barslet med en opdateret hvidvaskvejledning, der afløser den tidligere version fra oktober 2018. Vejledningen fremlægger Finanstilsynets fortolkning af de generelle områder i ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

23. marts 2020

Ydelser uden for revisorloven – omfattet af revisors pligter efter hvidvaskloven?

FSR – danske revisorers hvidvaskarbejdsgruppe har udarbejdet en række eksempler på opgaver, hvor revisor efter udvalgets vurdering typisk er, eller ikke er, omfattet af hvidvaskreglerne, selv om opgav...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Hvidvaskloven Vejledninger

10. februar 2020

National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 offentliggjort af PET

Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikov...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

18. december 2019

”Usædvanlige” transaktioner udløser ikke nødvendigvis mistanke

Hvis revisor i forbindelse med sin opgaveløsning inden for rammerne af god skik identificerer ”usædvanlige” transaktioner efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, er dette ikke ensbetydende med, at revisor ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger