Viser 1 til 10 af totalt 26 resultater
Revision

17. marts 2020

Markant stigning i antal underretninger fra revisorer om hvidvask m.v. i fjerde kvartal 2019

Der blev i fjerde kvartal 2019 modtaget i alt 134 underretninger fra revisorer om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, der ikke kunne afkræftes. I første kvartal var antallet 14 og i andet k...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

10. februar 2020

National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019 offentliggjort af PET

Den 22. januar 2020 offentliggjorde PET dokumentet ”National risikovurdering af terrorfinansiering i Danmark 2019” med den del, der er offentligt tilgængelig. Hermed suppleres SØIK’s ”National risikov...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

27. januar 2020

Relevant hvidvaskvejledning efterlyses – opdateret vejledning på vej fra Finanstilsynet

Finanstilsynet har igangsat sit arbejde med opdatering af hvidvaskvejledningen. I den forbindelse har vores medlemmer bekræftet os i, at der er et presserende behov for mere relevant vejledning – for ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

06. januar 2020

Nyt om underretningsformatet ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering

Kort før jul udsendte SØIK en orientering om en ajourføring af formatet for underretning om mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering. Den videreformidles hermed til medlemmerne. Det ser dog stad...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

18. december 2019

”Usædvanlige” transaktioner udløser ikke nødvendigvis mistanke

Hvis revisor i forbindelse med sin opgaveløsning inden for rammerne af god skik identificerer ”usædvanlige” transaktioner efter hvidvasklovens § 25, stk. 1, er dette ikke ensbetydende med, at revisor ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

17. december 2019

Præcisering af underretningspligten om ulovlige lån i Erhvervsstyrelsens Q&A

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 to Q&A’s om henholdsvis undersøgelses- og underretningspligten efter hvidvaskloven. Efter styrelsens fortolkning skal alle ulovlige lån føre til ...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger

11. november 2019

Præcisering om videregivelse af oplysninger til SØIK og andre myndigheder – vær beredt!

Underretningspligtige skal underrette om mulig hvidvask eller finansiering af terrorisme, når en mistanke herom ikke kan afkræftes. Hertil skal de videregive oplysninger, når SØIK eller andre kompeten...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger Vejledninger