Viser 1 til 10 af totalt 19 resultater
Revision

14. februar 2023

Er dine kunder korrekt registreret i CVR?

Der er fejl i flere tusinde virksomheders registreringer om reelle ejere på CVR. Det viser en stikprøve, som Lasso X har foretaget på et stort udsnit af anpartsselskaber og aktieselskaber. Hvis der er...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

19. december 2022

Undgå, at din virksomhed rammes af spionage

Ligger din virksomhed inde med oplysninger, der i de forkerte hænder kan skade virksomheden eller dine kunder? Så læs videre og se, hvad du kan gøre for at sikre din virksomheds fortrolige oplysninger...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

05. oktober 2022

Ny vejledning til vurdering af foreninger i forhold til risikoen for hvidvask og terrorfinansiering

Har du helt styr på, hvornår en forening kan vurderes som en kunde med begrænset risiko? Hvis ikke, kan du blive klogere i en ny vejledning og dermed lette arbejdsbyrden en smule i forhold til kundeke...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

13. september 2022

Ny handleplan til bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet

Korruption og den dertil knyttede økonomiske kriminalitet såsom hvidvask, bestikkelse og skatteunddragelse er betydelige hindringer til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det skr...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

25. april 2022

Hvidvaskvejledningen til revisorer med mindre justeringer

FSR – danske revisorer har foretaget mindre ændringer i hvidvaskvejledningen fra december 2021.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

Historisk

15. december 2021

Ny udgave af vejledning om hvidvaskreglerne for revisorer udkommer i dag

Nu er der hjælp at hente for revisorer, der ønsker mere viden om bekæmpelse af hvidvask og anti-terrorfinansiering. Vejledning om hvidvask fra FSR – danske revisorer fra 2017 er blevet revideret og op...

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger

Historisk

22. marts 2021

Går revisors tavshedspligt forud for oplysningspligt?

Erhvervsstyrelsen tilføjer spørgsmål og svar om revisors tavshedspligt i hvidvaskloven på erhvervsstyrelsen.dk.

Revision Hvidvask og terrorfinansiering Vejledninger